facebook

HØRINGER OG INNSPILL FRA KKS

Her finner du høringsuttalelser, innspill og kronikker fra KKS kronologisk

2017

Tilleggsoppdrag Udir 2017. Styrking av praktiske og estetiske fag i opplæringen. 

Høringssvar forslag til retningslinjer for samisk grunnskolelærerutdanninger