facebook

RAMMEPLAN- KONFERANSE OM KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Den nye rammeplanen for barnehagane trådde i kraft frå 1. august, men kva er det eigentleg som er nytt? Senteret skal i samarbeid med Høgskulen i Sørøst-Norge arrangere ein konferanse med mål om å løfte frem nye omgrep og områder innanfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet spesielt, men også tankar kring heile rammeplanen. Programmet er klart og påmeldinga har opna!

Konferansen retter seg mot barnehageleiare og barnehagelærarar. Konferansen er gratis.

For påmelding, program og meir informasjon sjå kunstkultursenteret.no/rammeplankonferanse

 

Lenke til Nyhetsarkiv