facebook
Studentarbeid Nord universitet, Levanger
Studentarbeid Nord universitet, Levanger

Nettverkskonferanse formgiving, kunst og håndverk

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitet- og høgskolesektor møtes til nettverkskonferanse på Nord universitet i Levanger 29.- 30.januar 2018. På to dager får vi breddeoversikt over hva som er best-practice på samtlige norske lærerutdanningsinstitusjoner innen fagfeltet.

Konferansens intensjon er å bygge et faglig felleskap som kan styrke fagets posisjon i høgskole- og universitetssystemet. De ulike presentasjonene som legges frem gir oss innblikk i hva som foregår i vårt fagfelt, samt ny kunnskap. Vi er glade for at denne konferansen er i utvikling, og vi ser nytten av å skape en arena for andres tanker, samt diskutere hvordan vi faglig ønsker å utvikle profesjonsområde for det som vil kreves for fremtidens lærere i barnehage og grunnskole. 

Årets tema er TRADISJON OG NYSKAPING og keynote er professor Anne-Karin Furunes ved NTNU. Hennes måte å visualisere individet på fungerer som en drivkraft for det skiftende materialbaserte uttrykket, mennesket berøres visuelt i det offentlige rommet. Hun er best kjent for sine portretter, ofte av kvinner, skapt av en perforert overflate. Vi møter kunstneren og professoren i billedkunst gjennom hennes foredrag, den tidligere instituttleder ved Kunstakademiet i Trondheim vil gi oss et innblikk i sitt kunstneriske arbeid. 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen initierte nettverket i 2013 og ser på dette som et viktig bidrag til forskningsformidling, erfaringsutveksling, kompetanseheving og faglig kontakt mellom UH-ansatte innen fagfeltet. 

PROGRAM
PAPERPRESENTASJONER OG POSTERS

AU 2018: Ninni Rotmo Olsen og Ulla Suul, Nord universitet, studiested Levanger, Ingvard Bråten, Høgskulen på Vestlandet, Janne B. Reitan, Høgskolen i Oslo og Akershus, Merete Hassel, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)  

VITENSKAPELIG KOMITÉ 2018: Marte Sørebø Gulliksen, Høgskolen i Sørøst-Norge, leder, Karen Brænne, Høgskulen i Volda, Janne B. Reitan, Høgskolen i Oslo og Akershus 

Lenke til Nyhetsarkiv