facebook
Foto: Cathrine Jenssen
Foto: Cathrine Jenssen

En reise til det norrøne!

Kunst- og kultursenteret og Ersvika Samii Sida var en av flere aktører som formidlet gamle kultur-, mat- og håndverkstradisjoner på Bodvin vikingemarked som fant sted i Saltstraumen 3.-5. august. I vår samiske leir fikk barna, som var mellom 6-12 år, tvinne sistisnor, lage smykker og nålhus av rein- og elgbein, høre om- og smake på ulike naturvekster, klappe og steke sine egne samiske brød, gahkko og lage te av chagasopp fra bjørk.  

Kunst- og kultursenteret sitt fomål med å delta på markedet sammen med Ersvika Samii Sida, var å gi barn og unge økt kunnskap om gamle mat- og håndverksteknikker i møte mellom vikingene og det samiske på norrøn tid. Man vet jo ikke med hundre prosent sikkerhet hvordan møtet mellom de to kulturene utspant seg, men i følge førsteamanuensis Roald E. Kristiansen ved Norges Arktiske Universitet (UiT) var kontakten mellom samer og nordmenn på norrøn tid viktig og omfattende. Ikke minst gjennom handel. I følge Kristiansen var det en utstrakt gjensidig kontakt som førte til en kulturell og åndelig utveklsing som gikk begge veier (Kristiansen, 2018).

På markedet ble det formidlet ulike kultur- og håndverksaktiviterer som var typiske på vikingetiden: Smiing, nålebinding, glassperlelaging og bueskytting. I vår leir forsøkte vi å formidle den samiske kulturarven- og naturforståelsen med aktiviterer for barn og unge som representerte det samiske i et slikt fiktivt kulturmøte. Barna prøvde selv ut ulike håndverksteknikker som å tvinne sistitråd og lage nålhus og smykker av margebein, gjennom og se, smake og lukte lærte de om samiske urter og naturvekster og de fikk lage samiske brød, gahkko. Barna fikk her muligheten til å bruke hele kroppens sanseapparat på en aktiv og levende læringsarena. Vår erfaring er at barn på denne måten både interesserer seg og lærer nye ting lettere, samt husker bedre det de har vært med på. Viktigst av alt var likevel at barna fikk en enestående opplevelse av å bare være i nuet, ha god tid til å dykke ned i den skapende prosessen i omgivelser som pirrer nysgjerrigheten. Kanskje skal vi bli flinkere til å tenke alternativt på undervisningsrammer og kontekst for undervisningen? Vi formidlet kanskje ikke en perfekt autentisk ramme, men gav barna et lite innblikk i historier, tradisjoner og teknikker gjennom praktiske aktiviterer og gjennom et levende kulturmiljø. Kanskje kan det vekke barns nysgjerrighet og skape et ønske om å lære og forstå mer av både sin egen og andres kulturer?

   

     

Lenke til Nyhetsarkiv