facebook
Yrkesfagenes år 2018
Yrkesfagenes år 2018

Samarbeidsprosjekt i Yrkesfagenes år 2018!

Yrkesfagenes år 2018 er en omdømme-kampanje med målsetting om å øke innsikten om yrkesfag og arbeidslivet, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg og karrierer og øke antall lærebedrifter og læreplasser. I Nordland var dette bakteppet for et kreativt samarbeid mellom rundt 80 elever og lærere ved to videregående skoler.

 «Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi begge fortsatt ett eple. Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to ideer», skal Georg Bernard Shaw ha sagt.

I det som Regjeringen har fastslått skal være Yrkesfagenes år 2018 er det kanskje særlig viktig å dele ideer, kompetanse og erfaringer for å løfte fram de estetiske yrkesfagene?

Yrkesfagenes år 2018

Kunnskapsdepartementet har gitt WorldSkills Norway i oppdrag å organisere omdømme-kampanjen, Yrkesfagenes år 2018. Målsetting er å øke innsikten om yrkesfag og arbeidslivet, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg og karrierer og øke antall lærebedrifter og læreplasser.

Design og håndverk er et av utdanningsprogrammene som har hatt sterkest nedgang i antall søkere siden innføringen av Kunnskapsløftet -06. Fra 2007 – 2015 ble antall søkere på Vg1 nesten halvert. Dette konkluderer forskerne Anne Hage Tønder og Sol Skinnarland med i rapporten «Rekruttering til design og håndverksfagene». Hvorfor så få ungdommer fatter interesse for yrkesvalg innen design og håndverksfagene er det nok svært ulike grunner til. De nevnte forskerne peker på flere mulige årsaker. Uansett trenger noe å gjøres for å løfte fram og synliggjøre fagene og betydningen av disse i samfunnet.

Epler, ideer og samarbeid i Yrkesfagenes år

Så var det dette med å dele epler eller ideer og få estetiske yrkesfag til å vokse og gro ut av verksteder og skolebygninger. I Nordland var dette bakteppet for et kreativt samarbeid mellom rundt 80 elever og lærere ved to videregående skoler.

Saltdal vgs. og Bodø vgs. har i noen hektiske uker samarbeidet med et felles tema, bryllupskreasjon, på tvers av programområder og nivå. Elever fra Vg1 design og håndverk, Vg2 blomsterdekoratør, Vg2 frisør, Vg2 reiseliv og Vg3 påbygging med valgfag trykk og foto, har på ulike måter bidratt nettopp til omdømmebygging av de estetiske yrkesfagene.

De overordnede målene for samarbeidet har vært å gi elevene muligheter for å sette egen yrkesutdannelse inn i en større kontekst, gi dem erfaringer med at samarbeid kan generere nyskapende, kreative og gode håndverksmessige løsninger, samt å synliggjøre og løfte fram ulike yrkesutdanninger innen design og håndverksfagene i regionen.

 Prosjektet er også beskrevet i fagtidsskriftet FORM, nr. 5, 2018 og kommer i fagbladet YRKE i slutten av mai 2018.

Lenke til Nyhetsarkiv