facebook
Utsnitt av geriljabroderi, elevarbeid fra Linderud skole
Utsnitt av geriljabroderi, elevarbeid fra Linderud skole

#TBT - Throwback Thursday

I vår og sommer har vi dykka i arkivet vårt og komme fram med gode undervisningsopplegg og prosjektar som du kan bruke i din barnehage eller skole. Her har vi samla dei alle.

Vi fortsettar mimrejobben også i høst - følg oss på Facebook!


26. juli: Mobiltelefon som skapande verktøy (KDA)

I dette undervisningsopplegget får videregåande elevar lære om mobilkameraets moglegheiter og avgrensinger som skapande verktøy. Elevane skal undersøke og fortolke fragment fra sin visuelle kvardag, og formidle sine sanseinntrykk gjennom mobilfoto. 

Lenke til Mobiltelefon som skapande verktøy

 

19. juli:  Arkitektur overalt (barnehage)

Heftet Arkitektur overalt er utvikla for å gi rettleiing og idear til pedagogisk arbeid med arkitektur i barnehagen. Her finn du i tillegg til heftet ei liste med nyttige lenker kor ein kan finne inspirasjon, formidlingstilbod og konkrete opplegg. 
Heftet er utvikla av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa i samarbeid med Nasjonalmuseet - Arkitektur

Lenke til Arkitektur overalt

 

12. juli: "Om kreativitet" (fagartikkel)

Samtidskunstnar og professor ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet, Ingeborg Stana, presenterar i artikkelen «Om kreativitet» kva vi legger i omgrepet kreativitet og korleis vi kan fremme og måle kreative ferdigheiter i skolen. 

Lenke til Om kreativitet

 

5. juli: Kunstfaglige aktiviteter i barnehagen

«Kunst, kunst på veggen der» vart til etter at Bortigard barnehage bestemde seg for å tydeliggjere arbeidet med kunst i barnehagen. Målet var å lære barna om ulike kjente kunstnarar og dei ulike teknikkane som ble brukt, samstundes som dei ønska å vekkje følelsane deira gjennom bruk av kunst. Dei fant sin egen metode for å drive med kunstfaglege aktiviteter som kunne bidra til at den kunstfaglege kompetansen økte hos både barn og vaksne i barnehagen.

Lenke til Kunst, kunst på veggen der

 

28. juni: Pønk-Plast-Protest! (Design og redesign, grunnskole 8-10)

Med utgangspunkt i teknikken” plastfusion” og pønkens formspråk, skal elevane i dette undervisningsopplegget i Design og redesign jobbe med å lage slagord i saker dei ønsker å kjempe for.

Lenke til Pønk - Plast - Protest

 

21. juni: Fotografering som teknikk og formidlingsform (barnehage, grunnskole 1-4)

Læraren kan med dette undervisningsopplegget ta med barna på en foto- og værreise. Elevane får innsikt i fenomenet vær gjennom ulike formar for utforskning. Dei får også erfaringar med fotografering som teknikk og kunstnerisk formidlingsform. Dette er eit flott eksempel på eit opplegg som kan nyttas i både barnehage og skole. 

Lenke til Vær sett med barns øyne 

14. juni: Monsterskjelettet Mario (barnehage)

Monsterskjelett Mario var et tverrfaglig kunstprosjekt som gikk hele vinteren 2009, fram mot et ferdig monsterskjelett. Svartlamon kunst- og kulturbarnehage samarbeidet med partnere fra forskjellige miljøer (kunst- og håndverk, gjenbruk, dans og naturvitenskap), og var ein av vinnarane av Barnehageprisen 2009.

Lenke til Monsterskjelettet Mario

7. juni: Kumlokk (grunnskole 1-10)

Kumlokk – eit kunsthandverk som dukkar opp over alt, men som vi ikkje ser før vi blir oppmerksomme på dem. I anledning sommarårstida så ønsker vi å trekke fram prosjektet «Kumlokk – mye mer enn et kumlokk» som tema kunsthåndverk i skolens nærmiljø eller som tema kunsthåndverk på byvandring.

Lenke til Kumlokk – mye mer enn et kumlokk  

24. mai: Stomp på tre skoletimer (grunnskole 1-10)

I dette undervisningsopplegget viser vi kordan ein med enkle metodar kan få til ein god og praktisk undervisning i musikkfaget. Ved å bruke eigen kropp og vanlege gjenstander ein omgås med daglig lærar elevane å skape musikk.

Lenke til Stomp

 

3. mai: Sjøuhyret i fjæra (barnehage, grunnskole)

I anledning strandryddeuken 30. april – 6. mai ønsket vi å trekke fram prosjektet «Sjøuhyret i fjæra».

Barnehagelærerutdanninga ved Nord universitet, studiested Nesna ville med sitt prosjekt «Sjøuhyret i fjæra» øke kunnskapen og engasjementet om marint søppel ved å involvere skoleklasser, barnehager og lokalsamfunn i å rydde lokale strender. Dei fokuserte på økologi, bærekraft og kreative arbeidsmåtar. Undervisningsopplegget bestod av ulike delar du kan lese mer om via lenka nedenfor.

Lenke til Sjøuhyret i fjæra

 

26. april: Kropp i rom (barnehage, grunnskole 1-4)

I forbindelse med Den internasjonale Dansens dag 29. april henta vi fram ressursen KROM – kropp i rom.

KROM – kropp i rom er Rom for Dans si fortsetjing og videreføring av arbeidet med å inkludere barn- og unge i dansekunst. Med dette settes velutvikla metoder og verktøy inn i eit heilhetlig system som kan formidles videre til pedagogar, lærerstudentar, kunstnarar, barn i skolen og andre interesserte.

Lenke til KROM – kropp i rom 


19. april: Fra produktfoto til annonse (KDA)

Gjennom å arbeide med produktfoto i sammenheng med en reklameside eller annonse får elevene mange faglige utfordringer.

Undervisningsopplegget har til hensikt å videreføre og utvikle grunnleggende fagkunnskap innen komposisjon, refleksjon/speiling, jobbing med bakgrunn, lys/skygger i produktet, bruk av visuelle virkemidler og bruk av kamera. Elevane stimuleres til å eksperimentere og utvikle sine kunnskaper og ferdigheter.

Lenke til Fra produktfoto til annonse

 

12. april: Drama i språkopplæringa (videregående)

Inderøy videregående skole, AKSET kultur- og oppvekstsenter, forteller om et undervisningsopplegg som viser hvordan eleven kan oppleve helhet og sammenheng mellom fremmedspråk og programfaget drama (utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama). 

Lenke til Rødhette – Drama i språkopplæringa

5. april: Nye spor på gamle stier (barnehage)

Prosjektet "Nye spor på gamle stier" er ei vandring med 0-3 årsgruppa i kunst og kultur i nærmiljøet. Barna er, i vandrinan og med sine eigne kunstuttrykk, med på å sette sine spor i eit nærmiljø som kan by på mykje kunst og kultur.

Lenke til Nye spor på gamle stier

 

22. mars: Samtaler om samtidskunst (grunnskole 1-10)

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Kunst i Skolen samarbeidet om dette undervisningsopplegget om samtidskunst. Opplegget tar utgangspunkt i 23 avfotograferte verk som representerar ulike typar samtidskunst, fra tegning, foto og maleri til store innstallasjoner og konseptuelle verk.

Til kvart bilde følger det ein kort informasjon om kunstnaren og det aktuelle verket, sammen med forslag til spørsmål som utgangspunkt til bruk i undervisningen. Utvalgde verk har også forslag til praktiske oppgavar.

Lenke til Samtaler om samtidskunst

 

15. mars: Geriljabroderi - broderi slik du aldri har sett det før (grunnskole 5-10)

Denne undervisningsressursen laget av Skrivesenteret om geriljabroderi setter broderisjangeren på prøve. Å lage sitt eiga geriljabroderi kan være ein motiverende og morsom oppgave for ungdom i ei hektisk og til tider frustrerende ungdomstid. Dei får mogelegheit til å utbrodere sine innerste følelsar med nål og tråd ved å følge geriljabroderistenes ni bud.

Her finner du tips og ideer til hvordan en kan jobbe med skriving som grunnleggende ferdighet med bruk av geriljabroderi i faga kunst og håndverk og design og redesign.

Lenke til Geriljabroderi

 

8. mars: Musikkvideo (tverrfaglig; grunnskole 8-10, videregående)

Eit tverrfaglig undervisningsopplegg for musikk, kunst og håndverk og norsk: Elevane skal skrive tekst og komponere melodi, for deretter å spille inn låta og lage musikkvideo til den.

Lenke til Musikkvideo – et tverrfaglig undervisningsopplegg

 

 

Lenke til Nyhetsarkiv