facebook

DYBDE I KUNST OG HANDVERK

Nettverk for fomgiving, kunst og håndverk i UH-sektor blei etablert i 2013 og er no ein viktig arena og fagleg møtestad for UH-tilsette.. Framlegg av praksisforteljingar, posters og vitskaplege paper gjer innsyn i mykje av den pågåande forskinga på feltet. Fem doktoravhandlingar blir presentert.

Me arrangerar no den femte konferansen for tilsette i kunst- og håndverksfag i lærerutdanningane, Oslo 23.-24. januar 2017.

Konferansen vert planlagt av senteret i samarbeid med eit AU for kvar konferanse, beståande av tre medlemmar frå UH ("små og store"). Vertsinstitusjon denne gong er Høgskolen i Oslo og Akershus, representert ved Janne Beate Reitan. Dei øvrige medlemmane i AU er Nina Scott Frisch frå Dronning Mauds Minne Høgskole og Victor Tymczuk frå Høgskolen i Østfold.

Ein vitskapleg komité vurderar innsendte abstracts. Komitéen i år består av leiar Marte Sørebø Gulliksen frå Høgskolen i Sørøst-Norge og medlemmane Nina Scott Frisch frå Dronning Mauds Minne Høgskole og Karen Brænne frå Høgskulen i Volda. 

Liv Merete Nielsen HiOA 

Professor Liv Merete Nielsen frå HiOA er keynote speaker med tema "Håndverk, kvalitet og dybdelæring".

Påmelding og program for konferansen 23. - 24. jaunar 2017 

Påmeldingsfrist: 6. januar

Nettverket har si eigen nettside med informasjon om bl.a. nettverket og tidligare konferansar.

Utdrag frå mandatet for nettverket (2014):

  • Være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling
  • Arrangere en årlig nettverkskonferanse med keynote speaker og presentasjon av paper
  • Bidra til en mer kunnskapsbasert opplæring i lærerutdanningene
  • Stimulere til samarbeid, utvikling og forskning på fagområdet
  • Bidra til kunnskapsspredning og forskningsformidling i utdanningssektoren
  • Spre kunnskap og informasjon om formgiving, kunst og håndverk
Lenke til Nyhetsarkiv