facebook
SPOR gjorde meg synlig i landskapet - om kunst og inkludering
SPOR gjorde meg synlig i landskapet - om kunst og inkludering

Kunst, mestring og inkludering

«Kunst er en unik arena til å skape noe sammen, fra forskjellige ståsteder, men på lik linje. I forestillingen SPOR opplever alle ungdommene at de er en del av noe større, og at alles bidrag er av betydning for det de skaper sammen. Det fører til mestringsfølelse og til inkludering mellom elevene.»

SPOR er et samarbeidsprosjekt mellom to videregående skoler i Kristiansand og Kilden Dialog ved Kilden Teater og Konserthus. I SPOR-prosjektet er elever med og uten funksjonsnedsettelser sammen om å lage en forestilling av høy kvalitet i samarbeid med Kristiansand Symfoniorkester. Intensjonen med "SPOR" er at den skal romme alle.

"SPOR" innebærer langsiktig arbeid, både for å lage og utvikle forestillingen og for å arbeide målrettet med ungdommene og relasjonene dem imellom, blant annet ved utstrakt bruk av kreative verktøy. Her jobber elever fra mange utdanningsprogram studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans, drama og elever med behov for ekstra tilrettelegging sammen gjennom skoleåret for å lage forestillingen. 

Rigmor Stakkeland og Mette Midling-Jenssen er lærere ved Kristiansand katedralskole Gimle og har skrevet en artikkel om SPOR for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Les artikkelen "SPOR GJORDE MEG SYNLIG I LANDSKAPET" - OM KUNST OG INKLUDERING

  

Lenke til Nyhetsarkiv