facebook

Kulturbarn 0-8: Ny konferanse om kunst og kultur for de yngste

Kulturbarn 0-8 er tittelen både på et prosjekt og en konferanse som fokuserer kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med de yngste barna. Nå inviteres det til den første konferansen som skal arrangeres i Oslo 17.-18. oktober 2018.

KULTURBARN 0-8 er et utviklingsarbeid mellom Kulturtanken (KT), Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen (KKS) og Norsk kulturskoleråd (NKSR).

Faglig møteplass for flere yrkesgrupper

Konferansen Kulturbarn 0-8 vil være en faglig arena og møteplass for lærere på grunnskolens fire første trinn, ansatte i barnehage og kulturskole, bibliotekansatte og kulturarbeidere, produsenter for alle kunstarter og alle andre som er engasjert i og opptatt av kunst, kultur, kreativitet og kompetanse for aldersgruppen fra null til åtte år.

Arrangørene ønsker alltid å tilby spennende og nyttige foredrag og verksted, rom for erfaringsdeling og gode kunstneriske innslag.

Viderføring av Kykeliky-konferansene

Kulturbarn 0-8 er en videreføring av Kykeliky-konferansene som har vært gjennomført i samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen. Arrangørene av denne nye konferansen ønsker å tydeliggjøre både målgruppe og innhold enda sterkere, og har derfor valgt derfor å bytte navn på samarbeidet til å bli Kulturbarn 0-8, med en videre forklaring som også innlemmer begrepet kompetanse. Derfor blir samarbeidets undertittel: «Kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i aldersgruppen null til åtte år».


De fire områdene kunst, kultur, kreativitet og kompetanse er utgangspunkt for utvikling av tiltak for at disse instansene skal oppfylle sine individuelle og kollektive målsettinger. 

Innsatsområder

Strategien er delt i tre innsatsområder:

  • Helhetlig oppvekstmiljø gjennom samarbeid om kunst og kultur.
  • Kompetanse for kunst, kultur og kreativitet.
  • Kunst og kultur for helse og livsmestring.

Flyer om konferansen Kulturbarn 0-8 2018 (pdf)

Lenke til påmelding og mer informasjon

Påmeldingsfrist: 3. september 2018.

Kulturbarn 0-8 ledes av en prosjektgruppe bestående av Ragnhild Bøhle (Kulturtanken), Kathrine Pedersen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) og Elin Kvernmoen (Norsk kulturskoleråd).

Plakat kulturbarn 0-8

Lenke til Nyhetsarkiv