facebook
Barnehagekonferansen "Sammenheng – for barnets beste" arrangeres 24.01.18 på Gardermoen og 07.03.18 i Bodø.
Barnehagekonferansen "Sammenheng – for barnets beste" arrangeres 24.01.18 på Gardermoen og 07.03.18 i Bodø.

Barnehagekonferansen 2018: "Sammenheng - for barnets beste"

Barnehagekonferansen "Sammenheng - for barnets beste" arrangeres i Bodø 7. mars. Tema for konferansen er overganger: Når barn begynner i barnehagen, skifter mellom avdelinger, og sammenheng i barnehagens faglige innhold når barnet starter opp i skolen.

Den nye rammeplanen for barnehagen vektlegger at barnehager skal jobbe aktivt for å sikre trygge og gode overganger for barn. Konferansen "Sammenheng – for barnets beste" tar for seg overgangene barnehagebarn møter, for eksempel når de begynner i barnehagen og skifter mellom avdelinger, og sammenhengen i barnehagens faglige innhold når barnet starter opp i skolen. 

Program barnehagekonferanse 

Vi ønsker deg velkommen til en barnehagekonferanse som fokuserer på barns utvikling, lek, læring, livsmestring og trivsel! 

Program (pdf) 

Bodø

7. mars kl. 09.00-15.45 i Stormen Konserthus. Påmeldingsfristen er 15. februar, men ta kontakt om du er forseint ute! deltakeravgiften er kr 500,- (eksl. mva). 

Meld deg på barnehagekonferansen nå! Fortsatt ledige plasser!

Gardermoen

Konferansen ble også arrangert på Gardermoen 24. januar kl. 9-15.45 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. 

 

Utforskning og
kreativitet
Alle er nysgjerrige –
bli med du også – om
Realfagsløyper
Asbjørn Magnar Hov
Naturfagsenteret
Camilla N. Justnes
Matematikksenteret
Lekende og estetiske
uttrykksformer
Skapende og kreative
prosesser
Nasjonalt senter for
kunst og kultur
Mangfold og
inkludering
Inkluderende lekeog
læringsfelleskap i
barnehagen
Målfrid Bleka
NAFO
Å skape
nysgjerrighet og
interesse for andre
språk i barnehagen
Renate Evjenth
Fremmedspråksenteret
Overgang
barnehage–skole
Hvordan lykkes med
en god overgang
barnehage–skole
Maria Hole–Forsmo
Heidi Sandø
Skrivesenteret
Hvordan skape
sammenheng i
det pedagogiske
arbeidet
Gunn H. Ofstad
Lesesenteret
Yngst og eldst i
barnehagen
Å begynne i
barnehagen
Cecilie Evertsen
Stanghelle
Læringsmiljøsenteret
Agderprosjektet
Et forskningsbasert
førskoleopplegg
Ingunn Størksen
og Svanaug Lunde
Læringsmiljøsenteret

PLENUMSFOREDRAG

Pål Roland, Læringsmiljøsenteret: Kapasitetsbygging i barnehager. Med blikk på Rammeplanen.

Stig Brostrøm, Universitetet i Aarhus: Overganger i barnehagen.

Anne Nakken, Matematikksenteret: Helhet, glede, utforskertrang – noen perspektiver på overgang.

PARALLELLSESJONER

Utforskning og kreativitet

Alle er nysgjerrige – bli med du også. Om Realfagsløyper
Lekende og estetiske uttrykksformer: Skapende og kreativeprosesser.
Denne sesjonen ledes av Guri Langholm, Naturfagssenteret

Mangfold og inkludering
Inkluderende leke og læringsfelleskap i barnehagen
Å skape nysgjerrighet og interesse for andrespråk i barnehagen
Ledes av Målfrid Bleka, NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

Overgang barnehage – skole
Hvordan lykkes med en god overgang barnehage – skole
Hvordan skape sammenheng i det pedagogiske arbeidet
Heidi Sandø, Skrivesenteret, leder denne parallellsesjonen. 

Yngst og eldst i barnehagen
Å begynne i barnehagen
Agderprosjektet
Sesjonen ledes av Marianne Martinsen, Læringsmiljøsenteret

Vi ønsker deg velkommen til en barnehagekonferanse som fokuserer på barns utvikling, lek, læring, livsmestring og trivsel! 

Nasjonale sentre som arrangør

Det er åtte nasjonale sentre som samarbeider om å arrangere konferansen. Disse er:

 • Fremmedspråksenteret
 • Lesesenteret
 • Læringsmiljøsenteret
 • Matematikksenteret
 • Naturfagsenteret
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur
 • Skrivesenteret.
 • Konferansen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

  Link til påmelding og program

  Lenke til Nyhetsarkiv