facebook
Undervisningsopplegget Elektrisitet er et eksempel på hvordan de tre sentrene gjennom amarbeid har kommet langt i å utvikle en felles fagforståelse for teknologi og design som emne i skolen. Foto: Arvid Larsen, KKS
Barnehagekonferansen "Sammenheng – for barnets beste" arrangeres 24.01.18 på Gardermoen og 07.03.18 i Bodø.

Barnehagekonferansen 2018: "Sammenheng - for barnets beste"

Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

ForUndringspakken

Smartteknologi: Illustrasjonsfoto: Devon Christopher Adams

SMARTTEKNOLOGI I KUNST OG KULTUR

Foto: Håvard Storvestre

GAMLE SANGER OM IGJEN