facebook

BODØPILOTEN

Bodøpiloten er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nord universitet. Partene vil sammen bidra til å utvikle nye modeller for bruk av kompetansen innenfor kunst- og kulturfagene på tvers av institusjonene i kommunen. Målet er å styrke kvaliteten på opplæringen i kunst- og kulturfagene i skolene og barnehagene. Intensjonen er at modellen skal ha nasjonal overføringsverdi. 

Pilotens arbeidsutvalg utviklet følgende dokumenter for piloten:
Samarbeidsavtale  
Handlingsplan 2012   
Handlingsplan revidert 2013 
Handlingsplan revidert 2015

Hovedsatsningsområder

 

Kompetanseutvikling

Kartlegging av kompetanse i kunst og håndverk og musikk gjennomført i hele kommunen.

Læreplanarbeid

Lokal læreplan i kunst og håndverk 1.-10. trinn  
Lokal læreplan i musikk 1.-10. trinn 

Styrking av kulturskolens rolle som lokalt ressursenter

Kulturskolelærere har økt sin aktivitet i skolen gjennom blant annet kulturkskoletimen.
Kulturskolen som lokalt ressurssenter - eksempel på samarbeid (2016)  Publikasjon. Bodø, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Flerkulturelt arbeid

Konferanse: "Hvordan styrke samisk kunst og kultur i opplæringen"

Formidling

Konferansen SamBa 2014 
Konfearnsen SamBa 2015 

2015

2015 var pilotens siste år. Spredningsarbeidet av ulike erfaringer er godt i gang. Samarbeidspartnerne arrangerte konferansen SAMBA i Bodø 18.-19.11 2014, hvor mange av aktivitetene fra piloten ble presentert. Interessen for piloten var stor og mange var interesserte i å følge opp dette arbeidet i egen kommune og institusjon i ettertid. SamBa 2015 ble arrangert i Kristiansand 11.-12. november. Deler av Bodøpilotens arbeid ble også her presentert.

Evaluering

Høsten 2015 gjennomførte Nordlandsforskning en evaluering av piloten. 

   Bodøpiloten 2015      Evaluering av Bodøpiloten (pdf)

En satsing på økt samarbeid rundt kunst og kultur i opplæringen i barnehager og skoler. 
Gjertsen, Hege og Christian Lo (2015) Arbeidsnotat nr.: 1017/2015, Bodø,  Nordlandforskning  

Bodøpiloten er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommuneNordland fylkeskommuneNasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Universitetet i Nordland. Utgangspunktet var et ønske om å styrke kvaliteten på opplæringen i kunst- og kulturfagene i skolene og barnehagene. Målsettingen om å utvikle modeller for samhandling i og mellom barnehage og skole og kunst- og kulturinstitusjoner i nærmiljøet, ved bruk av tilgjengelig kompetanse i kommunen. Intensjonen var at modellen skulle ha nasjonal overføringsverdi.

Prosjektet ble fulgt av forskere ved UiN underveis og sluttevaluert av Nordlandsforskning. 

Artikkel fra Nordlandsforskning

Øvrige publikasjoner

 

Prosjektbeskrivelse og mer informasjon

Her er en informasjonsbrosjyre om piloten

Forskningsartikkel av Universitetslektor Janne Vik Lossius

Kulturskolen som lokalt ressurssenter - eksempel på samarbeid (2016) 


Presentasjon av Bodøpiloten (pdf)  
Pilotbarnehagene   
Pilotskolene  
Videregående opplæring

Informasjonsfilm om Bodøpiloten: