facebook

BODØPILOTEN

Bodøpiloten er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Universitetet i Nordland. Partene vil sammen bidra til å utvikle nye modeller for bruk av kompetansen innenfor kunst- og kulturfagene på tvers av institusjonene i kommunen. Målet er å styrke kvaliteten på opplæringen i kunst- og kulturfagene i skolene og barnehagene. Intensjonen er at modellen skal ha nasjonal overføringsverdi. 

Hovedsatsningsområdene er kompetanseutvikling, styrking av kulturskolens rolle som lokalt ressursenter, læreplanarbeid, flerkulturelt arbeid og formidling.

Om Bodøpiloten

Pilotbarnehagene

Pilotskolene

Videregående opplæring

 

 

 

 

Bodøpilotens samarbeidsparter