facebook

BODØPILOTEN

Bodøpiloten er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Universitetet i Nordland. Partene vil sammen bidra til å utvikle nye modeller for bruk av kompetansen innenfor kunst- og kulturfagene på tvers av institusjonene i kommunen. Målet er å styrke kvaliteten på opplæringen i kunst- og kulturfagene i skolene og barnehagene. Intensjonen er at modellen skal ha nasjonal overføringsverdi. 

Pilotens arbeidsutvalg utviklet følgende dokumenter for piloten:
Samarbeidsavtale   Handlingsplan 2012   Handlingsplan revidert 2013  Handlingsplan revidert 2015

Hovedsatsningsområder

Kompetanseutvikling

Kartlegging av kompetanse i kunst og håndverk og musikk gjennomført i hele kommunen.

Læreplanarbeid

Lokal læreplan i kunst og håndverk 1.-10. trinn  
Lokal læreplan i musikk 1.-10. trinn 

Styrking av kulturskolens rolle som lokalt ressursenter

Kulturskolelærere har økt sin aktivitet i skolen gjennom blant annet kulturksoletimen.

Flerkulturelt arbeid

Konferanse "Hvordan styrke samisk kunst og kultur i opplæringen"

Formidling

Konferansen SamBa 2014 
Konfearnsen SamBa 2015 

 2015

2015 er pilotens siste år. Spredningsarbeidet av ulike erfaringer er godt i gang. Samarbeidspartnerne arrangerte konferansen SAMBA i Bodø 18.-19.11 2014, hvor mange av aktivitetene fra piloten ble presentert. Interessen for piloten var stor og mange var interesserte i å følge opp dette arbeidet i egen kommune og institusjon i ettertid. SamBa 2015 ble arrangert i Kristiansand 11.-12. november. Deler av Bodøpilotens arbeid ble også her presentert.

Evaluering

Høsten 2015 gjennomførte Nordlandsforskning en evaluering av piloten. Den kan du lese her. Artikkel fra Nordlandsforskning

Her er en informasjonsbrosjyre om piloten

Forskningsartikkel av Universitetslektor Janne Vik Lossius

PDF med presentasjon av Bodøpiloten  
Pilotbarnehagene   Pilotskolene  Videregående opplæring

Informasjonsfilm om Bodøpiloten: