facebook

Bodøpilotens samarbeidsparter

BODØPILOTEN

Bodøpiloten er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Universitetet i Nordland. Partene vil sammen bidra til å utvikle nye modeller for bruk av kompetansen innenfor kunst- og kulturfagene på tvers av institusjonene i kommunen. Målet er å styrke kvaliteten på opplæringen i kunst- og kulturfagene i skolene og barnehagene. Intensjonen er at modellen skal ha nasjonal overføringsverdi. 

Hovedsatsningsområdene er kompetanseutvikling, styrking av kulturskolens rolle som lokalt ressursenter, læreplanarbeid, flerkulturelt arbeid og formidling.

Om Bodøpiloten

Pilotbarnehagene