facebook

BODØPILOTEN

Bodøpiloten er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Universitetet i Nordland. Partene vil sammen bidra til å utvikle nye modeller for bruk av kompetansen innenfor kunst- og kulturfagene på tvers av institusjonene i kommunen. Målet er å styrke kvaliteten på opplæringen i kunst- og kulturfagene i skolene og barnehagene. Intensjonen er at modellen skal ha nasjonal overføringsverdi. 

Pilotens arbeidsutvalg utviklet følgende dokumenter for piloten:
Samarbeidsavtale   Handlingsplan 2012   Handlingsplan revidert 2013  Handlingsplan revidert 2015

Hovedsatsningsområder

Kompetanseutvikling

Kartlegging av kompetanse i kunst og håndverk og musikk gjennomført i hele kommunen.

Læreplanarbeid

Lokal læreplan i kunst og håndverk 1.-10. trinn  
Lokal læreplan i musikk 1.-10. trinn 

Styrking av kulturskolens rolle som lokalt ressursenter

Kulturskolelærere har økt sin aktivitet i skolen gjennom blant annet kulturksoletimen.

Flerkulturelt arbeid

Konferanse "Hvordan styrke samisk kunst og kultur i opplæringen"

Formidling

Konferansen SamBa 2014 
Konfearnsen SamBa 2015 

 2015

2015 er pilotens siste år. Spredningsarbeidet av ulike erfaringer er godt i gang. Samarbeidspartnerne arrangerte konferansen SAMBA i Bodø 18.-19.11 2014, hvor mange av aktivitetene fra piloten ble presentert. Interessen for piloten var stor og mange var interesserte i å følge opp dette arbeidet i egen kommune og institusjon i ettertid. SamBa 2015 ble arrangert i Kristiansand 11.-12. november. Deler av Bodøpilotens arbeid ble også her presentert.

Evaluering

Høsten 2015 gjennomførte Nordlandsforskning en evaluering av piloten. Evalueringen er straks klar, og vil bli lagt ut i begynnelsen av desember 2015.

Her er en informasjonsbrosjyre om piloten

Forskningsartikkel av Universitetslektor Janne Vik Lossius

Om Bodøpiloten  Pilotbarnehagene   Pilotskolene  Videregående opplæring

Informasjonsfilm om Bodøpiloten: