facebook

Å KUNNE SKRIVE I MUSIKK OG KUNST OG HÅNDVERK

Det tradisjonelle skriftspråket med bokstaver finner du også i musikk og kunst og håndverksundervisningen. Men er det alt som skal til for å kunne skrive i disse fagene? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte skrivemetoder i undervisningen.


TEKSTER TIL HJELP

Å skrive i musikkfaget

Å skrive i kunst og håndverk