facebook

Barnehage 2012

Når: 09-05-2012 kl 08:00
Hvor: Norges varemesse, Lillestrøm

Barnehage 2012 er en ny nasjonal konferanse og fagmesse som arrangeres på Norges Varemesse i Lillestrøm 9. og 10. mai 2012.

 

Hjemmeside

 

Målet med Barnehage 2012 er å:

  • La deg få oppleve et bredt utvalg foredrag fra hele fagfeltet
  • Gi deg økt faglig utvikling, inspirasjon og kunnskap
  • Være Norges største møteplass for hele barnehagesektoren
  • Gi deg mulighet til å treffe aktuelle bedrifter, organisasjoner og utdanninger

Barnehage 2012 omfatter flere parallelle konferanser som alle har som mål å øke kvaliteten i barnehagen.

*
*
*
Tekstdokument*

Du kan legge til opptil 5 filer.

Bilder

Du kan legge til opptil 16 filer.

Lydfiler

Du kan legge til opptil 8 filer.

Filnavnene kan av ulike grunner avvike fra originalfilene. Innholdet vil ikke bli forandret.

Du må selv legge videoen tilgjengelig på internett. Du kan så legge inn en URL til videoen her:

Økonomi-rapport
*
*
*
*
*
*
Region*
Fagområde*
Opplæringsarena*
Personvern*

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) forbeholder seg retten til å publisere innmeldte prosjekt på websiden (www.kunstkultursenteret.no) og eventuelt andre offentlige publikasjoner. Innsender er selv ansvarlig for å sikre at foreldre og foresatte godkjenner bruk av foto og andre digitale opptak av barna som er sett eller hørt i produktene som sendes inn.

Jeg har lest og akseptert betingelsene og bekrefter å kunne dokumentere at foreldre/foresatte til de barn som synes eller høres på vårt/våre bidrag har godkjent at produktet kan legges ut på Internett.

Les mer om Personopplysningsloven (http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html).

Opphavsrett/Åndsverk*

Vanlige regler/lover om opphavsrett gjelder. Se www.clara.no og Åndsverkloven

Jeg gir tillatelse til at de produkter/åndsverk jeg sender inn kan brukes og mangfoldiggjøres av KKS i ikke-kommersiell hensikt. KKS får rett til å endre på struktur og oppsett for å tilpasses designprofil.

Jeg bekrefter at produktet er genuint og at det så vidt jeg vet ikke er satt sammen av andres åndsverk.