facebook

Del ditt prosjekt

KKS ønsker gode eksempler på hvordan man på ulike måter kan bruke kunst, kultur og kreativitet i opplæringa. Legg inn dine prosjekter her og del dem med andre til inspirasjon og idéspredning. Når prosjektene er godkjente av oss vil de bli offentliggjort på websiden. Fyll inn feltene nedenfor og last opp dokumenter, bilder og lydklipp. Trykk deretter på knappen merket 'Videre'. Dersom feltene er korrekt utfylt vil du da få se en forhåndsvisning av prosjektet, slik at du kan gå tilbake hit dersom du ikke er fornøyd.

*
*
*
Tekstdokument*

Du kan legge til opptil 5 filer.

Bilder

Du kan legge til opptil 16 filer.

Lydfiler

Du kan legge til opptil 8 filer.

Filnavnene kan av ulike grunner avvike fra originalfilene. Innholdet vil ikke bli forandret.

Du må selv legge videoen tilgjengelig på internett. Du kan så legge inn en URL til videoen her:

Økonomi-rapport
*
*
*
*
*
*
Region*
Fagområde*
Opplæringsarena*
Personvern*

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) forbeholder seg retten til å publisere innmeldte prosjekt på websiden (www.kunstkultursenteret.no) og eventuelt andre offentlige publikasjoner. Innsender er selv ansvarlig for å sikre at foreldre og foresatte godkjenner bruk av foto og andre digitale opptak av barna som er sett eller hørt i produktene som sendes inn.

Jeg har lest og akseptert betingelsene og bekrefter å kunne dokumentere at foreldre/foresatte til de barn som synes eller høres på vårt/våre bidrag har godkjent at produktet kan legges ut på Internett.

Les mer om Personopplysningsloven (http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html).

Opphavsrett/Åndsverk*

Vanlige regler/lover om opphavsrett gjelder. Se www.clara.no og Åndsverkloven

Jeg gir tillatelse til at de produkter/åndsverk jeg sender inn kan brukes og mangfoldiggjøres av KKS i ikke-kommersiell hensikt. KKS får rett til å endre på struktur og oppsett for å tilpasses designprofil.

Jeg bekrefter at produktet er genuint og at det så vidt jeg vet ikke er satt sammen av andres åndsverk.