facebook

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

Hovedoppgave

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa ble etablert 1. januar 2007 ved Universitetet i Nordland. Senteret er faglig underlagt Utdanningsdirektoratet og administrativt lagt til Universitetet i Nordland.  Vårt mandat og våre oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet ligger til grunn for arbeidet ved senteret. Senteret rapporterer direkte til Utdanningsdirektoratet, som har fått delegert ansvaret for de nasjonale sentrene fra Kunnskapsdepartementet.

Formålet er å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagene og grunnopplæringen. Vi skal gjennom vår virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til engasjement og økt interesse for opplæringen innen kunst- og kulturfagene. Senteret skal gi barnehage og skoleledere, lærere og barnehagelærere støtte og kompetanse for å styrke arbeidet deres med kunst- og kulturfagene i opplæringen. Videre skal senteret samarbeide med relevante fagmiljø, nasjonalt og internasjonalt.

Senteret har tre innsatsområder som skal prioriteres:

 1. Læreplan- og rammeplanrelatert virksomhet

 2. Utvikling og kompetansebygging

 3. Forskning, dokumentasjon og analyse.

 

Informasjonsfilm om Kunst- og Kultursenteret:

KONTAKT

Postadresse:
Universitetet i Nordland
Postboks 1490
8049 BODØ


Telefon: 75 51 75 00

            

Fakturaadresse:
Universitetet i Nordland
Fakturamottak
Postboks 362 Alnabru
0614 OSLO 

Faktura merkes:
NEN 

E-post:
kunstkultur@uin.no