facebook

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN 

English

Hovedoppgave

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa ble etablert 1. januar 2007 ved daværende Høgskolen i Bodø, nå Nord universitet. Senteret er faglig underlagt Utdanningsdirektoratet og administrativt lagt til Nord universitet, campus Bodø.  Vårt mandat og våre oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet ligger til grunn for arbeidet ved senteret. Senteret rapporterer direkte til Utdanningsdirektoratet, som har fått delegert ansvaret for de nasjonale sentrene fra Kunnskapsdepartementet.

Formålet er å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagene og grunnopplæringen. Vi skal gjennom vår virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til engasjement og økt interesse for opplæringen innen kunst- og kulturfagene. Senteret skal gi barnehage og skoleledere, lærere og barnehagelærere støtte og kompetanse for å styrke arbeidet deres med kunst- og kulturfagene i opplæringen. Videre skal senteret samarbeide med relevante fagmiljø, nasjonalt og internasjonalt.

Senteret har 4 innsatsområder som skal prioriteres:
1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet
2. Fagdidaktisk virksomhet og kompetanseutvikling
3. Dokumentasjon og analyse
4. Kommunikasjon og samarbeid

Informasjonsfilm om Kunst- og Kultursenteret:


Kirsti Saxi, Foto, Frida Bringslimark
Kirsti Saxi, senterleder. Foto: Frida Bringslimark