facebook

DRAMA OG TEATER - PUBLIKASJONER OG FORSKNING

 

 

Drama i GLU

Dramaundervisning i grunnskolelærerutdanningene Nasjonal kartlegging og eksempler på best practice.
Drama og teaterpedagogene.Rapport. 2017

     
Drama og teaterpedagogene  

Doktorgradsarbeid i Norden innen drama/teater

Interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene (DTP) arbeider fagpolitisk for å fremme drama og teater som kunstfag og læringsform i utdanningsløpet.

Drama- og teaterpedagogene har publisert en oversikt over Phd avhandlinger i drama/teater i Norden.

     
   

Drama, teater og demokrati DTD

"Hvordan bidrar drama- og teater til å danne det demokratiske mennesket, i møtet mellom verk, hendelse og arbeidsform?".  Under denne overbyggende problemstillingen, arbeider rundt 56 drama- og teaterpedagoger fra 17 norske høgskoler og universitet med ulike individuelle og kollektive FOU-prosjekt knyttet til demokrati og danning.

Prosjektene fordeler seg på fem grupper i forhold til to fokusområder:
«Medborgerskap og mangfold»
«Virkningsstudier i utdannings- og kultursektoren». 

Organisering og forskningsledelse
Oversikt over forskningsprosjektene
Nyhetsartikkel KKS

 Teater i kulturskolen  

Teater i kulturskolen

Norsk kulturskoleråd har gitt ut en ny bok i serien av idébøker for kulturskolen.
Teater i kulturskolen: Veiledningbok / Kirsti B. Ulvestad, Norsk kulturskoleråd, 2014. Boken er basert på forfatterens egne synspunkter og erfaringer som regissør og dramaturg, samt føringene i kulturskolens rammeplan 'På vei til mangfold' fra 2003.

     
 

Teater som danning

Forskningsprosjektet teater som danning har resultert i en antologi med samme navn. Det er dramaseksjonen ved Høgskolen i Bergen som star bak.

Artiklene i 'Teater som danning' presenterer forskningsbidrag som alle undersøker estetisk danning gjennom arbeid med teater.

I Norge arbeider barnehagen og alle skoleslag med drama og teater. Likevel har det vært få eksempler på forskningsformidling som svarer konkret på hva estetiske praksiser gjør i en utdanningskontekst, forteller Mjaaland Heggstad ved HiB.

Kilde: Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKK) ved HiB

     
 Dice logo   

DICE - Drama Improves Lisbon Key Competences in Education 

Dice er et internasjonalt forskningsprosjekt  om drama i skolen. Prosjektet er støttet av EU. Den norske forskergruppen ved Høgskolen i Bergen er Kari Mjaaland Heggstad (prosjektleder), Stig A. Eriksson og Kathrine Heggstad.

DICE viser at ungdom som får teater og drama i undervisningen, scorer bedre på en rekke områder sammenlignet med medelever som ikke får denne undervisningen. Det internasjonale forskningsprosjektet er gjennomført i 12 land med nesten 5000 ungdommer i alderen 13–16 år som informanter. Det toårige prosjektet er en flerkulturell studie der effekten av teater og drama i undervisningen ble studert på fem av åtte Lisboa- nøkkelkompetanser for læring.

Making a World of Difference (2010)
Dice-terningen er kastet. Forskningsresultater og anbefalinger. Norsk kortversjon.
Flinkere elever med drama i skolen / forskning.no

     
   

Drama/teater og demokrati

Nasjonal FOU-satsing for hele forskningsmiljøet innen drama/teater. Oppstart 2014.
"Hvordan bidrar dramatisk arbeid til å danne det demokratiske menneske, og hvordan bidrar teatrale opplevelser til demokratiforståelse?"

Delprosjekter:
1. Medborgerskap og mangfold
2. Effekt-/Affektstudier i utdanningsektoren
3. Økologi og etikk

Prosjektledere:

  • professor Bjørn Rasmussen ved NTNU
  • professor Stig A. Eriksson ved Høgskolen i Bergen
  • professor Rikke Gürgens Gjærum ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Harstad
     
DRAMA  

DRAMA - Norsk dramapedagogisk tidsskrift 

Tidsskriftet DRAMA er et forum for dramapedagogisk debatt, faglig fordypning, og stimulering av praksis og forskning, og er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Utgis av Drama- og teaterpedagogene.


Ansvarlig redaktør:
Hedda Fredly