facebook

KUNST OG HÅNDVERK - PUBLIKASJONER OG FORSKNING

 

 Eleven som aktør  

Eleven som aktør i dialog med kunst

Torunn Paulsen Dagsland ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger har disputert ved Åbo Akademi i Vasa i Finland i 2013. Dagsland har sett på ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole.

I denne avhandlingen er elever på ungdomskoletrinnet informanter, eller aktører, til forskning på fenomenet dialog med kunst i skolen. Dialog med kunst er her definert som en sammensatt prosess der elevene møter kunst, bearbeider kunst, skaper skulpturer og bilder og kommuniserer gjennom egenproduserte produkter. Avhandlingens overgripende hensikt er å bidra til utvikling av fagdidaktikken i kunst og håndverk med utgangspunkt i elevers erfaringer med kunstundervisningens innhold og metode på ungdomskoletrinnet.

     
Estetiske lærprosesser  

Estetiske læreprosesser

I boka 'Estetiske læreprosesser' diskuterer forfatteren pedagogens rolle i barns skapende læring. I tillegg til at boka gir leseren mange praktiske beskrivelser av estetiske læreprosesser er det også en vitenskapelig tekst som problematiserer kunnskaps- og læringsbegrepet. Mia Jensen er universitetslektor ved Profesjonshøgskolen ved Universitetet i Nordland og underviser ved BLU.

Estetiske lærprosesser i skole, kulturskole og barnehage / Mia Jensen, Akademika forlag 2013.

     
   

FORMakademisk

FORMakademisk er et fagfellevurdert tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen design, slik som industridesign, visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign, arkitektur, landskapsarkitektur og urbanisme, og designdidaktikk på alle nivå fra barnehage til doktorgrad

     
 

 

TECHNE

TECHNE SERIEN utgis av NordFo: 'Nordiskt Forum för Forskning och Utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd'. Publisering av forskning innen formgiving, kunst og håndverk i de nordiske landene. Techne-begrepet rommer alle de nordiske fagvariantene forming, håndarbeid og sløyd, samt duodji.

"SLÖJD använs som ett samlingsnamn för ollika utbildningsrelaterade slöjdarter (crafts) vars vetenskapsgrund finns i slöjdpedagogik samt det nordiska ämnet forming."