facebook

ORGANISASJONER, FORSKNINGSMILJØER OG NETTVERK

Se også under menypunktet Forskning nederst til venstre på siden.

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren  

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren

Faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektor i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU innen formgiving og kunst og håndverk. Nettverket ble etablert i 2013. Målet er blant annet å spre forskning, dele praksiserfaringer. Årlige konferanser med key note og paperframlegg. Nettverket er organisert med et AU og en vitenskapelig komité. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er koordinator for nettverket. 

Nettverket har en lukket side på facebook: K&H, UH-nettverk

kunstkultursenteret.no/k&hnettverk

     
   

Nettverk for musikk i lærerutdanningene

Målgruppe: Ansatte i UH-sektor
Koordinator: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)
Nettverket har en lukket side på facebook: KKS / Nettverk for musikk i lærerutdanningene

kunstkultursenteret.no/musikknettverk 

 

     
 Musikknett Vest  

Musikknett Vest

Musikknett Vest er eit musikknettverk som er felles for institusjonane i universitets- og høgskolesektoren på Vestlandet. Nettverket har eksistert sidan 2005 og er nå formelt knytt til institusjonsnettverket UH- nett Vest som er rettet mot samarbeid og samhandling på tvers av ulike fagmiljøa ved universiteta og høgskolane på Vestlandet.

Sentralt i Musikknett Vest står forskarutdanninga ved Grieg Research School (GRS) som er ein tverr-institusjonell forskarskole koordinert av Universitetet i Bergen.

Koordinator: Professor Magne Espeland, Høgskulen på Vestlandet

     
     
 

UHR

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det viktigaste samarbeidsorgan for norske universitet og høgskolar og skal bidra til utviklinga av Noreg som ein kunnskapsnasjon på høgt internasjonalt nivå. UHR skal være ein sentral premissleverandør til Storting og regjering og ein viktig utdannings- og forskingspolitisk aktør.

Oversikt over nasjonale råd, nasjonale fagråd og nasjonale profesjonsråd finner du her.

     

  NOLES

NOLES sprer erfaringer, kunnskap og kompetanse om de tre grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlighet blant lærerutdannere. To ganger i året arrangerer NOLES samlinger med foredrag og diskusjon for representanter fra alle norske lærerutdanninger og andre tilknyttede organisasjoner.