facebook

LOVER OG PLANVERK

På denne siden finnes lover, planverk og veiledninger for arbeid i barnehagen. 

Lov om barnehager

Lov om barnehager (Barnehageloven) er det viktigste styringsdokumentet som regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder både offentlige og private barnehager. Lov om barnehage med forskrift (Rammeplanen) danner grunnlaget for alle barnehagers virksomhet. 


Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Rammeplanen gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplan gir føringer for arbeid med fagområdet kunst, kultur og kreativitet. 

 

Pedagogisk dokumentasjon
Utdanningsdirektoratet har utviklet støttemateriell om pedagogisk dokumentasjon i samarbeid med Mona Nicolaysen. Materiellet viser en av flere arbeidsmåter for utviklingsarbeid i barnehagen.