facebook

LOVER OG PLANVERK

 

Lov om barnehager

Lov om barnehager (Barnehageloven) er det viktigste styringsdokumentet som regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder både offentlige og private barnehager. Lov om barnehage med forskrift (Rammeplanen) danner grunnlaget for alle barnehagers virksomhet. 

Lov om barnehager (lovdata.no)


Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

Rammeplanen gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplan gir føringer for arbeid med fagområdet kunst, kultur og kreativitet. 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (pdf)

 

Pedagogisk informasjon 

Utdanningsdirektoratet har utviklet støttemateriell om pedagogisk dokumentasjon i samarbeid med Mona Nicolaysen. Materiellet viser en av flere arbeidsmåter for utviklingsarbeid i barnehagen.

Pedagogisk dokumentasjo fra Utdanningsdirektoratet