facebook

PUBLIKASJONER OG FORSKNING

 

Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere  

Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere

Yrkesfaglærere ønsker å utvikle egen kompetanse, men etterlyser samtidig større innslag av praksisnære opplæringstilbud. Det viser en kartlegging av yrkesfaglæreres kompetansebehov.

     
 Rekruttering til design- og håndverksfaget  

Rekruttering til design- og håndverksfagene

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse som er gjennomført i forbindelse med gjennomgangen av tilbudsstrukturen i videregående opplæring.

     
Utdanningsspeilet 2014 Udir  

Utdanningsspeilet 2015

I Utdanningsspeilet finner du tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge som gir et godt kunnskapsgrunnlag. Finnes i trykt og digital utgave.

Omfattende referanseliste. Forskning og statistikk.

Utdanningsdirektoratet/Utdanningsspeilet 2015

                                       
   

Evalueringen av Kunnskapsløftet 2006-2012

Utdanningsdirektoratet har samlet alle delrapporter og sluttevalueringen av Kunnskapsløftet.

     
   

Yrkesretting kan redusere frafall

Dette hevder førstelektor Ann Lisa Sylte ved Høgskolen i Oslo og Akershus i sin nye bok 'Profesjonspedagogikk'. Boka kom ut 15.april 2013.

Ann Lisa Sylte mener en viktig årsak til det høye frafallet i videregående opplæring er at teori er løsrevet fra praksis.