facebook

SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM KULTURSKOLEN OG GRUNNSKOLEN

Under tildelingen av stimuleringsmidler i 2011 ble 12 kulturskoler valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene ha som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og er ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

KKS har fått oppdrag om å følge opp kulturskolene, og å spre prosjektene nasjonalt. For å presentere prosjektene har KKS utviklet en egen webpresentasjon av alle prosjektene.  

Kulturskolene:

                                                                                            

Bergen

Tverrfaglige kunstprosjekter for 2. trinn i SFO og grunnskolen

Elverum

Tverrfaglig filmprosjekt fra ide til ferdig produkt

Kristiansand

Sceneteknisk lyd- og lysteknikk for ungdom 15-20 år

Kulturskolen i Ås

Kulturskolen utvikles til et internasjonalt kultursenter.

Larvik kulturskole

Tverrfaglig teaterprosjekt

Nesodden kulturskole

kunstfaglig tilbud inn i SFO

Norsk kulturskoleråd

Prosjektet utvikler Kor arti til et nettbasert undervisningsverktøy

Norsk kulturskoleråd, Møre og Romsdal

Utvikling av verksteder i grunnskolen innefor rammene av skoledagen

Sandnes kulturskole

Skrivekunst i Stavangerregionen i samarbeid med ungdomsskolen

Skien kulturskole

Tverrfaglig prosjekt i musikk, dans og kunst i samarbeid med SFO

Time kulturskole

Prosjekt for fokusert på teknologi og formidling

Ørland kulturskole

Regionalt talentutviklingsprogram