facebook

NYTTIGE LENKER


Utdanningsdirektoratet

 

Utdanningsdirektoratet

Etat underlagt Kunnskapsdepartementet med ansvar for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

     
 Kunnskapsdepartementet  

Kunnskapsdepartementet

Departementets temaside om barnehage.

     
Norsk kulturskoleråd  

Norsk kulturskoleråd

Kulturskolenes organisasjon som taler kulturskolenes sak, sprer dokumentasjon og driver faglig utviklingsarbeid.

KOM! Barnehage

     

Rikskonsertene

 

Rikskonsertene

Informasjon om Rikskonsertenes barnehagekonsertordning.

     
 Illustrasjonsfoto   

Nettverket Kunst i
barnehagen

Nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid omkring kunst- og kulturformidling i barnehagen, etablert ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Deltakere er barnehager, kunstinstitusjoner, kulturinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner.

     
 

Foreningen Musikk fra
livets begynnelse

Landsomfattende musikkfaglig organisasjon som ønsker å fremme bruken av sang og musikk i samværet mellom voksne og små barn.

     
Illustrasjonsfoto, KKS  

Norsk Reggio Emilia nettverk

Nasjonalt nettverk som arrangerer kurs og konferanser, blant annet i samarbeid med Reggio Children i Italia.

 

     
   

Barnehage i praksis

En filmserie fra Snöball Film. Filmene er inspirerende og kan brukes som utgangspunkt til diskusjon.

 

 

Illustrasjonsfoto, KKS

 

  

Den kulturelle bæremeisen/barnehagesekken:

Den kulturelle bæremeisen i Bergen
Kultursekk for barnehage i Møre og Romsdal
Kunstsprang i Brønnøysund  
Sølvtråden Kongsberg 

Den kulturelle barnehagesekken Trondheim 
Den kulturelle bæremeisen Sande 
Den kulturelle barnehagesekken Sokke 
Den kulturelle barnehagesekken Stjørdal 
Den kulturelle bæremeisen Porsgrunn 

 

 

Illustrasjonsfoto, KKS

  

Senter:

Barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold 
Gjenbrukssenteret Remida, Trondheim kommune 
Kreativt gjenbrukssenter i Salten 
Kreativt gjenbrukssenter Grenland 
Seanse 

 

 

Illustrasjonsfoto/Jan Inge Haga

 

  

Tidsskrift:


Magasinet Q-Barnekultur  
Første steg 
Barnehage.no  
Barnehagefolk  
Periskop  
Ride Ranke  
Nordisk barnehageforskning 

 

 

Illustrasjonsfoto/Kim Roger Asphaug

 

  

Internasjonalt:


Børnekulturportalen
Børnekulturens Netværk er den danske kulturministerens og Kulturministeriets rådgivende organ for barne- og ungdomskultur.

Bolla
Svensk nasjonal nettside om barne- og ungdomskultur, drevet av Kulturrådet.

Valhalla 
Nordisk Ministerråds portal for barne- og ungdomskultur i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Sverige, Åland og Norge.