facebook

PUBLIKASJONER

Her er en presentasjon av noen av våre publikasjoner. Alle publikasjonene er gratis og nedlastbare. Ønsker du en papirversjon sender du bare oss en e-post på kunstkultur@nord.no så sender vi.

Kulturskolen som ressurssenter      Kulturskolerapport
Kulturskolen som lokalt
ressurssenter

Hefte er meint som inspirasjon
til bruk av den kunst- og
kulturfaglege kompetansen
til kulturskolen i større grad
gjennom eit tett samarbeid
med skoleverket.

 
Kulturskoleprosjekt

En presentasjon av de 12 utvalgte
stimuleringsmottakerne.
Gode eksempler på samarbeid
mellom kulturskole og skole