facebook

NyGIV - FYR

 

Fellesfag, yrkesretting og relevans

Ny GIV arbeider med å øke andelen ungdommer som fullfører og består videregående opplæring. Arbeidet med å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er ett av tiltakene for å øke gjennomføringen. Det er opprettet et nettverk med lærere fra hvert fylke som har ansvar for å drive spredningsarbeid og stimulere til god undervisningspraksis i sine fylker. De nasjonale sentrene for lesing, skriving, matematikk, fremmedspråk og naturfag er fagansvarlige for disse nettverkene.

Fra 2014 -2016 er FYR et eget prosjekt og overført fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. Målgruppen for tiltakene i FYR-prosjektet er alle elever i yrkesfaglig utdanningsprogram.

Relevans og yrkesretting av fellesfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er i tillegg en videreføring av satsingen på å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter.

Læringsressurser og eksempler på undervisningsopplegg

Eksempler på  undervisningsopplegg legges på hjemmesidene for de nasjonale sentrene og Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

NDLA NyGIV FYR    NDLA

Egen nettside for NyGIV-FYR. Lærere kan selv legge inn eksempler her.

     
Fremmedspråksenteret  

Fremmedspråksenteret  

Engelsk - design og håndverk.
Ressurser til utarbeing av opplegg

     
Skrivesenteret  

Skrivesenteret 

Design og håndverk:
Norsk, design og håndverk: "Teater og teaterkostymer". Illustrerende tekst.
Norsk, design og håndverk: "Skriv deg inn i inspirasjonen". Kreativ tekst.

     
Lesesenteret UiS  

Lesesenteret 

Undervisningsopplegg

     
 Matematikksenteret  

Matematikksenteret 

Undervisningsopplegg

     
 Naturfagsenteret  

Naturfagsenteret 

Undervisningsopplegg