facebook

FAGLITTERATUR OG FORSKNING

Her finner du litteratur, faglitteratur/fagstoff- og forskning på barnetrinnet innenfor kunst og kulturfagene. Tips oss gjerne om aktuell forskning og fagnyheter!

2016

Lund, Inger Wold (08.06.2016): Litteraturanmeldelse av tre nye barnebøker i tidsskriftet Periskop: «Våger å se barna som de er». De tre bøkene Jeg rømmer, Megzilla og Liten åpner ifølge Periskop opp for at den kommende generasjonen får gode forutsetninger for å møte sine livs forandringer. Boken Jeg rømmer av Mari Kanstad Johnsen er uten ord og dette er noe som anmelderen mener gjør handlingen mer tilgjengelig, ikke bare for de yngste i målgruppen som ennå ikke har lært å lese, men også for eldre barn med spenn i leseferdigheter. Det samme grepet gjør at dette også er en bok som gjennom sitt lett tilgjengelige billedspråk vil kunne møte barn og ungdom som ennå ikke mestrer det norske språket.

Myklebust, Eivind (2016): Barnebokfeltet treng meir kritisk refleksjon. En artikkel av litteraturkritiker Eivind Myklebust publisert på www.forskning.no

2015

Brändén, Henrik (03.10 – 2015): Musik, stress och immunförsvar. Fagartikkel publisert på nettstedet Syngende skole . Viser til hvordan musikk og sang kan bidra til å redusere stress i blant annet barnas skolehverdag.

 Christophersen, Catharina og Ferm Thorgersen, Cecilia (2015) "I think the arts are as prominent as any subject: A study of arts education in two Scandinavian schools”. Fagartikkel publisert i INFormation volume 4, nr. 1: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Brøndbo, Stig (04.05 – 2015): Fortsatt strikking, tresleiver og keramikkopper. Kunst og håndverksfaget har i praksis knapt utviklet seg på 150 år. Fagartikkel publisert i www.forskning.no /UiT Norges arktiske universitet.

Rimstad, Åsta (2015): Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeids med installasjonar. En doktorgradsavhandling som ser på forutsetningene for å arbeide med samtidskunstuttrykk i kunst- og håndverksfaget. UiT Norges arktiske universitet.

Kulset Bilalovic, Nora (2015): Musikk og andrespråk – Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål. En bok om hvordan og hvorfor musikk kan hjelpe minoritetsspråklige barn med å tilegne seg norsk, både lettere og raskere.

Skrefsrud, Thor-André (2015): Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet. Artikkel i Bedre Skole nr 1/2015, et temanummer om tilpasset opplæring. Uten en undervisning som tar hensyn til elevenes språklige og kulturelle forutsetninger, vil retten til tilpasset opplæring bli et krav om tilpasning til opplæringen, ikke en tilpasning av opplæringen. Hentet fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). 

 

2014

Johansen, Kai Lennert (2014): Lese, skrive og regne er bra, men…Fagartikkel om hva som venter seksåringene som skal begynne i skolen. Publisert i www.musikkiskolen.no

Burman, Anders (2014): Konst och lärande. Essäer om estetiska lärprocesser. En essaysamling om estetiske læringsprosesser. Södertorns högskola.

Burman, Anders (2014): Att växa som människa: om bildningens traditioner och praktiker. Södertorns högskola.

Eldre

Østergaard, Edvin (2013): Naturfag og kunst: Berøringer med verden. Fagartikkel publisert i Bedre skole nr. 4. 

Päivi-Sisko eerola og Tuomas Eerola (2013): Forskningsrapporten Extended music education enhances the quality of school life (- Mer musikkundervisning skaper et bedre sosialt miljø på skolen). Jyväskylä universitet. Finland.

Berggraf Sæbø, Aud og Bøe Lyngstad, Mette (29/12-2011): Drama mot mobbing. Forskningsartikkel publisert i Bergens Tidene/blogg.bt.

Nasjonalmuseet: publisert forskning knyttet til museets utstillinger

Berggraf Sæbø, Aud (2003): Forskningsrapporten I hvilken grad og hvordan er drama som fagområde og metode en del av innholdet og arbeidsmåtene i grunnskolen? Høgskolen i Stavanger. 

Haraldsen, Ingunn (2009): For lite forskning på barnelitteratur. Artikkel på nettstedet www.forskning.no som fremhever forskningen til Kristin Ørjasæter som etterlyser mer forskning på barnelitteratur på doktornivå.