facebook
Ylva Jannok Nutti fra Samisk høgskole med flere av aktørene. Foto: KKS
Ylva Jannok Nutti fra Samisk høgskole med flere av aktørene. Foto: KKS

INTERNASJONAL URFOLKS- OG UTDANNINGS-KONFERANSE

Samisk Høgskole/Sámi allaskuvla arrangerte 30.mai - 1.juni den internasjonale urfolkskonferansen Sámi Education Conference: Reshaping Approaches to Indigenous Education

30.mai – 01.juni arrangerte Samisk Høgskole/Sámi allaskuvla den internasjonale urfolkskonferansen Sámi Education Conference: Reshaping Approaches to Indigenous Education. Konferansens mål var å dele erfaringer innen opplæringsfeltet fra urfolk fra ulike steder i verden. Samisk og internasjonal urfolksforskning og praksis fra barnehage, skole, lærerutdanning og andre opplæringsinstitusjoner ble formidlet gjennom plenumsinnlegg, parallellsesjoner og praktiske workshop. KKS var tilstede ved rådgiver Cathrine Jenssen og holdt innlegg om samisk kunst og kultur i opplæringen. Senteret hadde også stand hvor det blant annet ble informert om veiledningsheftet duodji i grunnskolen som KKS har utarbeidet i samarbeid med RidduDuottarMuseat.

Tema for konferansen var:

  • Barn- og studenter sine stemmer
  • Lærernes egne praksishistorier
  • Tradisjonskunnskap- og språk i utdanningen
  • Om urfolk i opplæringen


Sentrale utdanningsforskere knyttet til urfolk i Canada, New Zealand, Alaska, Norge, Finland og Sverige holdt hovedinnleggene på konferansen.

Den samiske høgskolen håper å kunne gjenta konferansen som trakk nesten 150 deltager til Kautokeino.

Les mer om program og innhold her og se streaming fra noen av hovedinnleggene

Konferansen var støttet av Forskningsrådet 

Lenke til Nyhetsarkiv