facebook

UNIVERSITET OG HØGSKOLESEKTOR

Mandat (vedtatt av Kunnskapsdepartementet 28.03.2011): og Oppdragsbrev (Udir 2016) :gir føringer for senterets arbeid, f.eks:

 • Kvalitetsutviklingstiltak i samarbeid med barnehageeiere, skoleeiere og samarbeid med UHsektoren/lærerutdanningen
 • Samle, systematisere og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til sektorene
 • Nettverk

  Senteret samarbeider med UH-sektor på flere områder blant annet gjennom faglige nettverk. Vi koordinerer Nettverk for formgiving, kunst og håndverk (2013-) og Nettverk for musikk i lærerutdanningene (2015-). Vi deltar i Nettverk for drama og teater, NOLES mfl.

   Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren          

      

  Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 

  Nettverk for lærerutdannere - ansatte i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU knyttet til formgiving, kunst og håndverk. Årlige nettverkskonferanser med formidling av pågående forskning fra 2013.

  MANDAT

   

  Nettverk for musikk i lærerutdanningene
  Dette er nettverket for deg som jobber med musikk i ulike former for lærerutdanning! Årlige nettverkskonferanser fra 2015.

  MANDAT

  Nyheter

  Sjøuhyret i fjæra

  MARIN FORSØPLING - KREATIVT ARBEID I BARNEHAGEN

  Marin forsøpling har både et globalt og et lokalt perspektiv og er derfor et dagsaktuelt tema.  «Sjøuhyret i fjæra» er et tverrfaglig samarbeid mellom lærere i kunst- og håndverk og naturfag ved ...

  Foto: Ole Morten Melgård.

  ARTIKKEL OM "KUNSTNER I BARNEHAGE"

  Morten Sæther har nyleg skrive ein forskingsartikkel om prosjektet «Kunstner i barnehage». Her kan du lese meir om prosjektet og eit samandrag av kva han trekkjer frem i sin artikkel. 

  Foto Thor Brødreskift

  HAR DU KRYSSPEILING? NAVIGERING I ET FLERKULTURELT LANDSKAP

  KKS 10 år! Mars artikkelen er skrevet av Ole Hamre, kunstnerisk leder og initiativtaker av Fargespill. 

  << Forrige sideNeste side >>