facebook

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOR

Fra 1. januar 2018 overførte Kunnskapsdepartementet alle de ti nasjonale sentrene til sine respektive vertsinstitusjoner. Ansvaret for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ligger hos Nord universitet, fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag (FLU) 

I samarbeid med Nord universitet støtter senteret andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene. Senteret fortsetter arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning.

Senteret har initiert og koordinerer to nasjonale nettverk i UH-sektor :
Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitet og høgskolesektor og Nettverk for musikk i lærerutdanningene.

Kontakt
Merete Hassel, seniorrådgiver, ragnhild.m.hassel@nord.no, tlf 75 51 79 06
Elisabeth Misvær, seniorrådgiver (musikk), elisabeth.misvar@nord.no, tlf 75 51 77 02 

Nyheter

Utsnitt av geriljabroderi, elevarbeid fra Linderud skole

#TBT - Throwback Thursday

I vår og sommer har vi dykka i arkivet vårt og komme fram med gode undervisningsopplegg og prosjektar som du kan bruke i din barnehage eller skole. Her har vi samla dei alle. Vi fortsettar mimrejobben også i høst - følg oss på ...

Maleri fra SKUG-senteret i Tromsø

«Se lydene og høre bildene»

Seniorrådgiver ved kunst- og kultursenteret, Ragnhild Merete Hassel, har nylig levert sin masteroppgave i tilpasset opplæring ved Nord universitet med tittelen «Se lydene og høre bildene - Perspektiver på kunst- og kulturfag i ...

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Inkluderende fellesskap?

Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig. Dette slår ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging fast. Gruppen overleverte sin rapport "Inkluderende fellesskap for barn og unge" til ...

<< Forrige sideNeste side >>