facebook

UNIVERSITET OG HØGSKOLESEKTOR

Mandat (KD 2011) og Oppdragsbrev (Udir 2016) gir føringer for senterets arbeid:
Kvalitetsutviklingstiltak i samarbeid med barnehageeiere, skoleeiere og samarbeid med UHsektoren/lærerutdanningen / Samle, systematisere og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til sektorene

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 
er et nettverk for lærerutdannere: ansatte i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU knyttet til formgiving, kunst og håndverk.
Årlige nettverkskonferanser med formidling av pågående forskning fra 2013
.


   

Nettverk for musikk i lærerutdanningene

Nettverk for musikk i lærerutdanningene
er nettverket for deg som jobber med musikk i ulike former for lærerutdanning.
Årlige nettverkskonferanser fra 2015.

Kontakt:
Merete Hassel, seniorrådgiver, ragnhild.m.hassel@nord.no, tlf 75 51 79 06
Elisabeth Misvær, rådgiver (musikk), elisabeth.misvar@nord.no, tlf 75 51 77 02 

Nyheter

Foto: Anders Nesse

Hva er joik?

«Du trenger ikke ha samiske røtter for å lære deg å joike», sier Frode Fjellheim, professor i musikk ved Nord Universitet. Han skriver om ulike sider ved joiken og om at alle i Norge bør få anledning til å lære om joik i skolen, på samme måte som ...

Studentarbeid Nord universitet, Levanger

Nettverkskonferanse formgiving, kunst og håndverk

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitet- og høgskolesektor møtes til nettverkskonferanse på Nord universitet i Levanger 29.- 30.januar 2018.

Foto: Kristin Svorte, KKS

Musikk som kreativ kunnskap og kompetanse?

– Fremtidens skole trenger gode, reflekterte og dedikerte musikklærere med både teoretisk, praktisk og utøvende kompetanse, skriver Arild Johnsen. Han er siste forfatter ut i artikkelserien En hyllest til kunst- og ...

<< Forrige sideNeste side >>