facebook

UNIVERSITET OG HØGSKOLESEKTOR

Mandat (vedtatt av Kunnskapsdepartementet 28.03.2011): og Oppdragsbrev (Udir 2016) :gir føringer for senterets arbeid, f.eks:

 • Kvalitetsutviklingstiltak i samarbeid med barnehageeiere, skoleeiere og samarbeid med UHsektoren/lærerutdanningen
 • Samle, systematisere og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til sektorene
 • Nettverk

  Senteret samarbeider med UH-sektor på flere områder blant annet gjennom faglige nettverk. Vi koordinerer Nettverk for formgiving, kunst og håndverk (2013-) og Nettverk for musikk i lærerutdanningene (2015-). Vi deltar i Nettverk for drama og teater, NOLES mfl.

  Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 

  Nettverk for lærerutdannere - ansatte i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU knyttet til formgiving, kunst og håndverk. Årlige nettverkskonferanser med formidling av pågående forskning fra 2013.

  MANDAT

   

  Nettverk for musikk i lærerutdanningene
  Dette er nettverket for deg som jobber med musikk i ulike former for lærerutdanning! Årlige nettverkskonferanser fra 2015.

  MANDAT

  Nyheter

  OVERORDNET DEL - VERDIER OG PRINSIPPER

  Hvorfor skal vi ha en ny generell læreplan og hvilke politiske føringer ligger bak? Disse og andre spørsmål ble belyst da Kunnskapsdepartementets (KD) avviklet den siste av i alt fem høringskonferanser i Oslo, ...

  KYKELIKY 2017

  Kykeliky 2017 gikk av stabelen 4.-5. april på Hell. To innholdsrike dager med konserter, foredrag og verksteder. «Jeg har aldri vært på en konferansen som er sånn her!», var det en av deltakerne som sa. Flere vi snakket med hadde vært med på ...

  KUNST OG HÅNDVERK - FAGFORNYELSE

  25. april 2017 inviterte Utdanningsforbundet til konferanse om hvordan kunst og håndverksfaget kan styrkes når læreplanen for faget skal fornyes. Med ikke mindre enn 170 påmeldte ble debatten rundt faget frisk og bred.

  << Forrige sideNeste side >>