facebook

UNIVERSITET OG HØGSKOLESEKTOR

Nettverk

Senteret samarbeider med UH-sektor på flere områder blant annet gjennom faglige nettverk. Vi koordinerer Nettverk for formgiving, kunst og håndverk (2013-) og Nettverk for musikk i lærerutdanningene (2015-). Vi deltar i Nettverk for drama og teater, NOLES mfl.

Mandat (KD 2011) og Oppdragsbrev (Udir 2016) gir føringer for senterets arbeid:

  • Kvalitetsutviklingstiltak i samarbeid med barnehageeiere, skoleeiere og samarbeid med UHsektoren/lærerutdanningen
  • Samle, systematisere og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til sektorene

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 

Nettverk for lærerutdannere - ansatte i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU knyttet til formgiving, kunst og håndverk. Årlige nettverkskonferanser med formidling av pågående forskning fra 2013.

MANDAT

 

Nettverk for musikk i lærerutdanningene
Dette er nettverket for deg som jobber med musikk i ulike former for lærerutdanning! Årlige nettverkskonferanser fra 2015.

MANDAT

Nyheter

 Illustrasjon: Wikimedia commons/Popular Science Monthly, Volume 36, april 1890.

Å HA DET I HODET ELLER I HENDENE?

Dag Feldborg fra Norsk Håndverksinstitutt skriver i KKS 10 år: Det står respekt av brune og stålblå lagerfrakker av poplin eller bomull. 

FAGDAG: KUNST OG KULTUR - DEMOKRATI OG DANNELSE

I 2017 fyller KKS 10 år og inviterer i den anledning til fagdag.KUNST OG KULTUR - DEMOKRATI OG DANNELSE14. september kl. 09-16.00 ved Nord universitet i Bodø

HVORDAN ENGASJERE OG MOTIVERE ELEVER TIL FAGLIG INNSATS MED DRAMA?

KKS10 år: I mai artikkelen skriver Professor Emerita Aud Berggraf Sæbø om hvordan man kan engasjere og motivere elever til faglig innsats med drama som læringsform. 

<< Forrige sideNeste side >>