facebook

UNIVERSITET OG HØGSKOLESEKTOR

Mandat (vedtatt av Kunnskapsdepartementet 28.03.2011): og Oppdragsbrev (Udir 2016) :gir føringer for senterets arbeid, f.eks:

 • Kvalitetsutviklingstiltak i samarbeid med barnehageeiere, skoleeiere og samarbeid med UHsektoren/lærerutdanningen
 • Samle, systematisere og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til sektorene. 
 •  

  Nettverk
  Senteret samarbeider med UH-sektor på flere områder blant annet gjennom faglige nettverk. Vi koordinerer Nettverk for formgiving, kunst og håndverk (2013-) og Nettverk for musikk i lærerutdanningene (2015-). 

   Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren          

    

  Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 

  Nettverk for lærerutdannere - ansatte i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU knyttet til formgiving, kunst og håndverk. Årlige nettverkskonferanser med formidling av pågående forskning.

  Neste konferanse er i Oslo 23.- 24.januar 2017.
  Tema: "Dybde i kunst og håndverk". Keynote: Liv Merete Nielsen, HiOA.
  Påmeldingsfrist 6.januar

  MANDAT

            
        

  Nettverk for musikk i lærerutdanningene
  Dette er nettverket for deg som jobber med musikk i ulike former for lærerutdanning! Vi startet i Bergen med konferansen Framtidas lærerutdanning i musikk i 2015.

  Trondheim 31.oktober - 1.november 2016.
  Tema: "Nye rammer og nye læringsformer utfordrer lærerutdanningene". 

  MANDAT

   

  Nyheter

  Ivarsson og Norlander i studio

  Vurdering for læring

  KKS ønsker å løfte fram flere ulike typer vurderingsressurser og skape debatt og refleksjon rundt det viktige arbeidet med vurdering i kunst og kulturfagene. Her kan du finne filmer og fagartikler til støtte i arbeid med vurdering.

  Foto: Frida Bringslimark

  10 ÅR MED KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN!

  Vi feirer 10-årsjubileum i 2017 og har mye å være stolte av! Les senterleder Kirsti Saxi sin hilsen