facebook

UNIVERSITET OG HØGSKOLESEKTOR

Mandat (vedtatt av Kunnskapsdepartementet 28.03.2011): og Oppdragsbrev (Udir 2016) :gir føringer for senterets arbeid, f.eks:

 • Kvalitetsutviklingstiltak i samarbeid med barnehageeiere, skoleeiere og samarbeid med UHsektoren/lærerutdanningen
 • Samle, systematisere og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til sektorene. 
 • Nettverk

  Senteret samarbeider med UH-sektor på flere områder blant annet gjennom faglige nettverk. Vi koordinerer Nettverk for formgiving, kunst og håndverk (2013-) og Nettverk for musikk i lærerutdanningene (2015-). Vi deltar i Nettverk for drama og teater, NOLES mfl.

   Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren          

      

  Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 

  Nettverk for lærerutdannere - ansatte i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU knyttet til formgiving, kunst og håndverk. Årlige nettverkskonferanser med formidling av pågående forskning fra 2013.

  MANDAT

   

  Nettverk for musikk i lærerutdanningene
  Dette er nettverket for deg som jobber med musikk i ulike former for lærerutdanning! Årlige nettverkskonferanser fra 2015.

  MANDAT

  Nyheter

  Cathrine Jenssen

  KUNST, KULTUR OG KREATIVITET I BARNEHAGEN

  Boka Kunst, kultur og kreativitet : Kunstfaglig arbeid i barnehagen er kommet i ny revidert utgave. Senterets rådgiver Cathrine Jenssen er medredaktør og medforfatter for boka. 

  Fra filmen "Dusje med dress"

  DUSJE MED DRESS

  Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er glad for å presentere en ny film til inspirasjon for barnehagelærerutdannere, ansatte i barnehage og studenter. Filmen er laget av Kari Gina Hodneland ved barnehagelærerutdanningen i ...

  Ivarsson og Norlander i studio

  VURDERING FOR LÆRING

  KKS ønsker å løfte fram flere ulike typer vurderingsressurser og skape debatt og refleksjon rundt det viktige arbeidet med vurdering i kunst og kulturfagene. Her kan du finne filmer og fagartikler til støtte i arbeid med vurdering.

  Neste side >>