facebook

UNIVERSITET OG HØGSKOLESEKTOR

Mandat (KD 2011) og Oppdragsbrev (Udir 2016) gir føringer for senterets arbeid:
Kvalitetsutviklingstiltak i samarbeid med barnehageeiere, skoleeiere og samarbeid med UHsektoren/lærerutdanningen / Samle, systematisere og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til sektorene

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 
er et nettverk for lærerutdannere: ansatte i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU knyttet til formgiving, kunst og håndverk.
Årlige nettverkskonferanser med formidling av pågående forskning fra 2013
.


   

Nettverk for musikk i lærerutdanningene

Nettverk for musikk i lærerutdanningene
er nettverket for deg som jobber med musikk i ulike former for lærerutdanning.
Årlige nettverkskonferanser fra 2015.

Kontakt:
Merete Hassel, seniorrådgiver, ragnhild.m.hassel@nord.no, tlf 75 51 79 06
Elisabeth Misvær, rådgiver (musikk), elisabeth.misvar@nord.no, tlf 75 51 77 02 

Nyheter

Ny struktur for design og handverksfaga

Så er strukturendringa for yrkesfag offentleggjort, og delinga av Vg1 design og handverk i to ulike programområde er eit faktum. Frå og med hausten 2020 skal elevane kunna velja mellom Vg1 Design og tradisjonshandverk og ...

Vil du vera med å utvikle nye læreplanar?

Utdanningsdirektoratet (Udir) søkjer no etter forslag på engasjerte og dyktige lærarar, eller tilsette i universitet- og høgskulesektor, til å vere med å utvikle læreplanar for faga i grunnskulen og i vidaregåande ...

Foto: Anders Nesse

Hva er joik?

«Du trenger ikke ha samiske røtter for å lære deg å joike», sier Frode Fjellheim, professor i musikk ved Nord Universitet. Han skriver om ulike sider ved joiken og om at alle i Norge bør få anledning til å lære om joik i skolen, på samme måte som ...

Neste side >>