facebook

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOR

Fra 1. januar 2018 overførte Kunnskapsdepartementet alle de ti nasjonale sentrene til sine respektive vertsinstitusjoner. Ansvaret for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ligger hos Nord universitet, fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag (FLU) 

I samarbeid med Nord universitet støtter senteret andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene. Senteret fortsetter arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning.

Senteret har initiert og koordinerer to nasjonale nettverk i UH-sektor :
Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitet og høgskolesektor og Nettverk for musikk i lærerutdanningene.

Kontakt
Merete Hassel, seniorrådgiver, ragnhild.m.hassel@nord.no, tlf 75 51 79 06
Elisabeth Misvær, seniorrådgiver (musikk), elisabeth.misvar@nord.no, tlf 75 51 77 02 

Nyheter

Nesna i høstsol. Foto: Halvor Hilmarsen

Løfter frem de estetiske fagene

6. - 8. november arrangerer det internasjonale tematiske nettverket Arctic Sustainable Arts and Design symposiet Relate North 2018, og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er med.

Kirsti Saxi, senterleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen sammen med Mona Fagerås, stortingsrepresentant

Etterlyser handlingsplan for praktiske og estetiske fag

Mona Fagerås, stortingsrepresentant (SV) for Nordland i utdannings- og forskningskomiteen, har sendt et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsministeren hvor hun etterlyser en handlingsplan for ...

Foto: Saltdal videregående skole

Er du vår nye kollega?

Vi har ledig stilling som rådgiver for grunnopplæringen. Vi søker deg som har høyere utdanning som lærer, fortrinnsvis på masternivå, med fordypning og/eller erfaring innenfor musikkfag i opplæringen. Er du den rette til å komplettere ...

Neste side >>