facebook

UNIVERSITET OG HØGSKOLESEKTOR

Mandat (vedtatt av Kunnskapsdepartementet 28.03.2011): og Oppdragsbrev (Udir 2016) :gir føringer for senterets arbeid, f.eks:

 • Kvalitetsutviklingstiltak i samarbeid med barnehageeiere, skoleeiere og samarbeid med UHsektoren/lærerutdanningen
 • Samle, systematisere og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til sektorene
 • Nettverk

  Senteret samarbeider med UH-sektor på flere områder blant annet gjennom faglige nettverk. Vi koordinerer Nettverk for formgiving, kunst og håndverk (2013-) og Nettverk for musikk i lærerutdanningene (2015-). Vi deltar i Nettverk for drama og teater, NOLES mfl.

  Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 

  Nettverk for lærerutdannere - ansatte i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU knyttet til formgiving, kunst og håndverk. Årlige nettverkskonferanser med formidling av pågående forskning fra 2013.

  MANDAT

   

  Nettverk for musikk i lærerutdanningene
  Dette er nettverket for deg som jobber med musikk i ulike former for lærerutdanning! Årlige nettverkskonferanser fra 2015.

  MANDAT

  Nyheter

  Kunst inspirerer leken og gir næring til kreativiteten. Kunst vekker følelser og åpner opp for samtaler. Gjennom kunsten så sanses, oppleves, tenkes og kommuniseres det. Barna lærer om livet gjennom kunsten. Foto: Ringebu barnehage.

  KUNST ER NOE EN KAN LAGE FOR Å FÅ FOLK GLADE

  Margunn Haugen er styrer i Ringebu barnehage og skriver i artikkelen til KKS 10 år: Kreativitet handler om å skape ideer. Det handler om menneskets evner til å skape. 

  Ylva Jannok Nutti fra Samisk høgskole med flere av aktørene. Foto: KKS

  INTERNASJONAL URFOLKS- OG UTDANNINGS-KONFERANSE

  Samisk Høgskole/Sámi allaskuvla arrangerte nettopp den internasjonale urfolkskonferansen Sámi Education Conference: Reshaping Approaches to Indigenous Education.

   Illustrasjon: Wikimedia commons/Popular Science Monthly, Volume 36, april 1890.

  Å HA DET I HODET ELLER I HENDENE?

  Dag Feldborg fra Norsk Håndverksinstitutt skriver i KKS 10 år: Det står respekt av brune og stålblå lagerfrakker av poplin eller bomull. 

  Neste side >>