facebook

FAGLIGE NETTVERK   

Her finner du oversikt over en del faglige nettverk innenfor kunst- og kulturfag. 

 

ACE-net  

ACE-net

ACEnet er et europeisk nettverk for aktører innen kunst- og kultur i opplæringen. Nettverket har ca 100 medlemmer fra 28 land. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er an av to norske aktører som er medlem. ACE-nettverket ledes i dag av Joan Parr fra Creative Scotland.

Reisebrev fra Nettverkssamling i Stockholm 

     
ENO  

ENO

The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO) samler inn og sprer kunnskap om forskning i europeiske land. Ønsker er å stimulere til ny forskning innen kunst- og kultur i opplæringen innefor rammeverket av FN's mål for bærekraftig utvikling.

     
Illustrasjonsfoto  

Nasjonale sentre

Det finnes ti nasjonale sentre som jobber for å styrke ulike områder i opplæringen. Sentrene møtes jevnlig for faglig utveksling og samarbeid. De som er ansatt inn mot barnehagefeltet har egne samlinger hvor de møtes for å diskutere barnehagefaglige spørsmål. Her kan du lese mer om de andre sentrene.

     
   

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk er et faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektor i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU innen formgiving og kunst og håndverk. Målet er å spre forskning og dele praksiserfaringer. Årlige konferanser med key note og paperframlegg.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er koordinator for nettverket.

     
 KKS logo  

Nettverk for musikk i lærerutdanningene

Nettverk for musikk i lærerutdanningene er et faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektor i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU innen musikk. 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er koordinator for nettverket.

     
Musikknett Vest  

Musikknett Vest

Musikknett Vest er eit musikknettverk som er felles for institusjonane i universitets- og høgskolesektoren på Vestlandet. Nettverket har eksistert sidan 2005 og er nå formelt knytt til institusjonsnettverket UH- nett Vestsom er rettet mot samarbeid og samhandling på tvers av ulike fagmiljøa ved universiteta og høgskolane på Vestlandet.

Sentralt i Musikknett Vest står forskarutdanninga ved Grieg Research School (GRS) som er ein tverr-institusjonell forskarskole koordinert av Universitetet i Bergen.