facebook

MUSIKK - PUBLIKASJONER OG FORSKNING

 

Angelo: Profesjonsforståelser og kunstpedagogisk praksis  

Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk

Ny bok av Elin Angelo: Profesjonsforståelser i kunstpedagogiske praksiser: med eksempler fra det musikkpedagogiske feltet, Akademika, 2014.

Elin Angelo er PhD, førsteamanuensis i musikkdidaktikk ved NTNU, Program for lærerutdanning. Hun er utdannet musiker og musikkpedagog, og har erfaring fra undervisningsstillinger i høyere musikkutdanning, lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, videregående skole, grunnskole, kulturskole, barnehage og fra det frivillige kulturliv. Angelo disputerte høsten 2012 med avhandlingen ”Profesjonsforståelser i instrumentalpedgaogiske praksiser”, og har publisert flere artikler om instrumentalpedagogisk yrke og utdanning, på norsk og engelsk.

Kilder: NTNU og Norsk kulturskoleråd

     
 

Kjønn og identitet på spill i musikkundervisningen

Førsteamanuensis Silje Valde Onsrud, Høgskolen i Bergen, disputerte i 2013 med avhandlingen "Kjønn på spill – kjønn i spill. En studie av ungdomskoleelevers musisering".

Onsrud poengterer at hensikten med å undersøke musikkundervisningen i ungdomsskolen ut fra et kjønnsperspektiv, ikke er at alt skal forklares ut fra kjønn, men at dette perspektivet også avslører andre forhold.

Til syvende og sist handler det om å skape trygghet i klasserommet. Det er ikke bare kjønn som står på spill, men også identitet.

Utforsker kjønn i musikktimene

Kilder:
Høgskolen i Bergen, forskning.no

     
 Norges musikkhøgskole  

OASE

Oase: Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken : Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning / Signe Kalsnes, NMH-publikasjoner 2012:6

Rapporten beskriver de ulike delene i OASE-prosjektet og oppsummerer erfaringene som er gjort.
Del 1 omfatter OASE-prosjektet
Del 2 omfatter studentene i OASE - rapport fra et forskningsprosjekt ved Norges Musikkhøgskole.

Rapporten gir gode eksempler på samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. Den peker på noen av utfordringene og mulighetene rundt utvikling av kulturskolen som et ressurssenter for grunnskolen.

Med rapporten følger det en DVD med smakebiter fra prosjektet (20 min.)

   

NMH-PUBLIKASJONER OG FOU-INNSPILLINGER

Kronologisk oversikt over publikasjoner og innspillinger fra Norges musikkhøgskole utgitt i serien NMH-publikasjoner. Lenker til fulltekst og innførsel i Brage.