facebook

Samisk 

Syngende samiske barn

Det er et stort behov for kompetanseheving innen samisk kunst og kultur i opplæringen.
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen vil løfte dette temaet og jobbe videre med å utvikle samiske ressurser i kunstfagene.

Undervisningsopplegg og andre ressurser for samisk finner du i vår ressursbase ved å søke på det enkelte alderstrinn. 

Joik

 Samiske jenter som hopper      

Joik i grunnskolen

Joik i grunnskolen er en undervisningsressurs som skal gi lærere inspirasjon til å undervise i joik i skolen. Oppleggene tar utgangspunkt i norsk læreplan i musikk, 1.-7. trinn.

Lydfilene til oppleggene:  

Lydfil 1: Iŋguna-gánda (gutten til Inga)
Lydfil 2: Iŋguna-gánda (med klaver)
Lydfil 3: Beaiveloddi (sommerfugl)
Lydfil 4: Garjá
Lydfil 5: Stoerre vaerie (Storfjellet)

Undervisningsressursen er også laget i et hefte. Heftet Joik i grunnskolen (nytt i august 2018) kan lastes ned eller leses digitalt på kunstkultursenteret.no/publikasjoner.

 

barnehagegutt som spiller tromme       

Joik i barnehagen 

Her får du tips, lydfiler, filmer og annet digitalt materiell som kan brukes for å lære barna joik.