facebook
Duodji i grunnskolen
Duodji i grunnskolen

Planlegg undervisningen til Samefolkets dag

Har du startet planleggingen av undervisningen til Samefolkets dag, 6. februar? I vår ressursbase finner du mange gode undervisningsopplegg og annet støttemateriell i samisk kunst og kultur i opplæringen. Ressursene retter seg inn mot både barnehage, skole og lærerutdanning. 

Ressursbase

  • Gå inn i vår ressursbase og skriv samisk i søkefeltet. Det vil da komme opp praktiske eksempler på hvordan du som lærer blant annet kan jobbe med joik og duodji i barnehage og skole. 
  • Med nytt blikk på joik er for eksempel et tverrfaglig undervisningsopplegg mot ungdomsskole og lærerutdanning basert på dokumentarfilmen «Joikefeber» av Ellen Astri Lundby. Her fokuseres det på joik gjennom temaene samisk identitet, kultur og historie i fortid og nåtid. 
  • Videre formidler vi fire praktiske eksempler på joik i skole og barnehage gjennom Joikeprosjektet fra Sør-Varanger. Her blir man med god veiledning kjent med enkle samiske ord gjennom improvisasjonsjoik, rytme, bevegelse og stavelser.
  • Frode Fjellheim, professor ved Nord universitet, har skrevet artikkelen Hva er joik? Han skriver om ulike sider ved joiken. 


Veiledningshefte for duodji

I veiledningsheftet Duodji i grunnskolen finner du flere praktiske eksempler på hvordan man kan jobbe med samisk kunsthåndverk i grunnskolen. Heftet tar utgangspunkt i norsk læreplan for kunst og håndverk, 1.-7.trinn, men kan også brukes i barnehage med tilpasninger.

Tips og informasjon

Vi har i tillegg skrevet en generell artikkel med tips til hvordan du som lærer kan arbeide med samisk kunst og kultur i opplæringen. Både inn mot 6. februar, men også resten av året. Her vil du finne generell informasjon om samisk kultur og historie, samt en oversikt over våre egne samiske undervisningsopplegg.

For spørsmål, ta gjerne kontakt med
rådgiver Cathrine Jenssen: cathrine.jenssen@nord.no eller
rådgiver Elisabeth Misvær: elisabeth.misvar@nord.no

Lenke til Nyhetsarkiv