facebook

Høyringsutsegn til nye læreplanar

I samanheng med arbeidet med dei nye læreplanane, også kalla fagfornyinga, har vi levert inn tre utsegn til Utdanningsdirektoratet for faga musikk, kunst og håndverk og duodji. 

Alle som er interessert i skolefaga kan komme med utsegn til høyringa til Utdanningsdirektoratet (Udir), ikkje berre skolar og organisasjonar men også enkeltpersonar.   

Alle utsegna kan du finne på Udir sine nettsider.

Tilbakemeldingane frå oss finn du her:

Kunst og håndverk

Musikk

Duodji


Du kan lese meir om vårt arbeid med fagfornyinga på kunstkultursenteret.no/fagfornyelsen 

No startar arbeidet med programfag på studieforberande. Forslag til personar i læreplangruppane for KDA og MDD kan meldes inn til Udir innen 7. januar 2019.

Lenke til Nyhetsarkiv