facebook

UNGDOMSTRINN

Som et nasjonalt ressurssenter har vi som oppgave å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, og stimulere til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. 

På disse sidene finner du nyheter, ressurser og gode undervisningsopplegg for ungdomstrinnet. Her kan du i tillegg søke opp enkeltprosjekter og sortere etter klassetrinn eller ønsket fagområde. 

For mer informasjon om senterets arbeid med ungdomstrinnet ta kontakt med rådgivere
Arild Johnsen, (Musikk) tlf 75 51 77 86 og Martine Nymo, (Kunst og håndverk) tlf 75 51 74 45 .

Nyheter

Symaskin Pedagogiske perler

GUTTER, SYMASKIN OG MESTRING

Les våre #pedagogiskeperler og få et innblikk i 8.klassingenes møte med symaskinen.

Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag- Fordypning - Forståelse

SKUFFENDE AT KOMPETANSEKRAVET TIL LÆRERE IKKE FORESLÅS INNFØRT

Kompetansekrav til lærere som skal undervise i de estetiske fagene på barne- og mellomtrinnet er et av de viktigste tiltakene som bør innføres for å styrke de estetiske fagene i opplæringen, ...

Elevillustrasjon

IPSENS RIPSBUSK

Nå er #pedagogiskeperler nummer 4 ute. Les om DH-elevene sine refleksjoner rundt Andre Bjerke sitt dikt

Neste side >>