facebook

UNGDOMSTRINN

Som et nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor kunst og kulturfagene i grunnskolen. Vår primære målgruppe er lærere, skoleledelse og skoleeier. Vi samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagene i læreplanen. 

På disse sidene finner du nyheter, ressurser og gode undervisningsopplegg for ungdomstrinnet. I ressursbasen kan du finne enkeltprosjekter og sortere etter klassetrinn eller ønsket fagområde. 

Kontakt oss

Martine Nymo, rådgiver (kunst og håndverk), tlf 75 51 74 45 eller
Ørjan Olsen rådgiver (musikk), tlf 75 51 78 16

Nyheter

Maleri fra SKUG-senteret i Tromsø

«Se lydene og høre bildene...» - Kunst- og kulturfagenes styrke i opplæring av elever med utviklingshemming

Seniorrådgiver ved kunst- og kultursenteret, Ragnhild Merete Hassel, har nylig levert sin masteroppgave i tilpasset opplæring ved Nord Universitet ...

Tidslinje for fagfornyelsen

Kjerneelementene er klare

Sang skal i større grad inn i musikkfaget enn først tenkt og tegning skal synliggjøres som viktig kompetanse i kunst og håndverk. 3900 innspill er gitt fra lærere i praksisfeltet, oppsummeringen og kjerneelementene er nå ...

Bokstavlek

Korte undervisningsopplegg for grunnskole

Når sommeren nærmer seg oppstår ofte et behov for kortere undervisningsopplegg i grunnskolen. Vi har samlet et knippe læringsressurser med ulik varighet. Noen må gjøres innendørs mens andre passer godt ute.

Neste side >>