facebook

UNGDOMSTRINN

KKS er et nasjonalt ressurssenter og har som oppgave å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, og stimulere til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. Innenfor grunnopplæringen jobber KKS for å styrke skoleeiere, skoleledere og lærere sitt arbeid med kunstfagene gjennom formidling av støttemateriell i vår digitale ressursbase, rådgiving ut mot sektoren og samarbeid med nasjonale aktører på feltet. 

Ressurser og gode undervisningsopplegg er nå tilgjengelig i vår oppdaterte ressursbase, her kan du søke ut  prosjekter og sortere etter klassetrinn og kunstretning. 

For mer informasjon om senterets arbeid med ungdomstrinnet,
ta kontakt med senteret på kunstkultur@nord.no eller 75 51 75 00

Nyheter

Illustrasjonsfoto: Odd Mehus

STYRKING AV DE ESTETISKE FAGENE I OPPLÆRINGEN I FREMTIDENS SKOLE

Senterleder Kirsti Saxi har gått igjennom Stortingsmelding 28 og har gjort seg noen tanker.

Illustrasjonsfoto: Wikipedia

KRAFTTAK FOR SAMISKE BARN OG UNGE

Vi var til stede på Samiske pedagogiske fagdager i Kirkenes. Her kan du lese mer om hva som ble tatt opp på konferansen

Foto frå heftet

KULTURSKOLEN SOM LOKALT RESSURSSENTER

Publikasjonen tar for seg tre kulturskoler og korleis skole og kulturskole kan samarbeida.

Neste side >>