facebook

UNGDOMSTRINN

KKS er et nasjonalt ressurssenter og har som oppgave å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, og stimulere til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. Innenfor grunnopplæringen jobber KKS for å styrke skoleeiere, skoleledere og lærere sitt arbeid med kunstfagene gjennom formidling av støttemateriell i vår digitale ressursbase, rådgiving ut mot sektoren og samarbeid med nasjonale aktører på feltet. 

Ressurser og gode undervisningsopplegg er nå tilgjengelig i vår oppdaterte ressursbase, her kan du søke ut  prosjekter og sortere etter klassetrinn og kunstretning. 

For mer informasjon om senterets arbeid med ungdomstrinnet,
ta kontakt med senteret på kunstkultur@nord.no eller 75 51 75 00

Nyheter

Illustrasjonsfoto

BÆREKRAFT, KLIMA OG MILJØ

Den generelle delen av dagens læreplan skal fornyes og i den anledning vil vi trekke fram ett av temaene fra denne - klima- og miljøutfordringer.

Illustrasjonsfoto: Odd Mehus

STYRKING AV DE ESTETISKE FAGENE I OPPLÆRINGEN I FREMTIDENS SKOLE

Senterleder Kirsti Saxi har gått igjennom Stortingsmelding 28 og har gjort seg noen tanker.

Illustrasjonsfoto: Wikipedia

KRAFTTAK FOR SAMISKE BARN OG UNGE

Vi var til stede på Samiske pedagogiske fagdager i Kirkenes. Her kan du lese mer om hva som ble tatt opp på konferansen

Neste side >>