facebook

UNGDOMSTRINN

KKS er et nasjonalt ressurssenter og har som oppgave å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, og stimulere til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. Innenfor grunnopplæringen jobber KKS for å styrke skoleeiere, skoleledere og lærere sitt arbeid med kunstfagene gjennom formidling av støttemateriell i vår digitale ressursbase, rådgiving ut mot sektoren og samarbeid med nasjonale aktører på feltet. 

Ressurser og gode undervisningsopplegg er nå tilgjengelig i vår oppdaterte ressursbase, her kan du søke ut  prosjekter og sortere etter klassetrinn og kunstretning. 

For mer informasjon om senterets arbeid med ungdomstrinnet,
ta kontakt med senteret på kunstkultur@nord.no eller 75 51 75 00

Nyheter

Illustrasjonsfoto frå Google

GRATIS SKOLE- OG BARNEHAGESEMINAR

20. og 21. oktober 2016 arrangerer senteret i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter gratis seminar for tilsette i barnehage og skole om formidling av kunst og kultur på Sentralen i Oslo. De nære ting- formidling av kortreist ...

Alle foto: Merete Hassel, KKS

ACE-NET - EUROPEISK SAMARBEID

Nyankomne flyktninger og kultur sto på dagsorden da delegater fra 14 land nylig var samlet i Stockholm til møte i ACE-nettverket (Art and Culture in Education). 

Foto: KKS

ARKITEKTURWORKSHOP

Den første junidagen tok deler av senteret med seg en bunke bambuspinner og et uvisst antall gummistrikk og tok skoledagen ute sammen med elever fra Skjerstad oppvekstsenter.

Neste side >>