facebook

UNGDOMSTRINN

KKS er et nasjonalt ressurssenter og har som oppgave å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, og stimulere til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. Innenfor grunnopplæringen jobber KKS for å styrke skoleeiere, skoleledere og lærere sitt arbeid med kunstfagene gjennom formidling av støttemateriell i vår digitale ressursbase, rådgiving ut mot sektoren og samarbeid med nasjonale aktører på feltet. 

Ressurser og gode undervisningsopplegg er nå tilgjengelig i vår oppdaterte ressursbase, her kan du søke ut  prosjekter og sortere etter klassetrinn og kunstretning. 

For mer informasjon om senterets arbeid med ungdomstrinnet,
ta kontakt med senteret på kunstkultur@uin.no eller 75 51 75 00

Nyheter

Anne Bamford deltar på SamBa 2015

Anne Bamford kommer til SamBa 2015

Professor Anne Bamford, forfatter av The Wow-factor og Arts and cultural education in Norway, kommer til ‪#‎SamBa2015 og vil snakke om «Trends and perspectives for the future» i de nordiske landene. Sjekk ut programmet og ...

Lyderia

LYDERIA FRA RIKSKONSERTANE

Eit nytt musikkunivers på nett for barn og unge.

Illustrasjonsfoto fra Google

ENDRINGAR I STØNAD TIL KUNST FOR BARN OG UNGE

Måndag 24. september vedtok Kulturrådet at fagutvalet for barn og unge skal avviklast, og at ansvaret for å ivareta kunst for barn og unge skal leggas til kvart fagutval. 

Neste side >>