facebook

UNGDOMSTRINN

Som et nasjonalt ressurssenter har vi som oppgave å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, og stimulere til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. 

På disse sidene finner du ulike ressurser og gode undervisningsopplegg. Her kan du søke ut  prosjekter og sortere etter klassetrinn og kunstretning. 

For mer informasjon om senterets arbeid med ungdomstrinnet,
ta kontakt med Arild Johnsen, tlf 75 51 77 86 eller Martine Nymo, tlf 75 51 74 45

Nyheter

Elevillustrasjon

IPSENS RIPSBUSK

Nå er #pedagogiskeperler nummer 4 ute. Les om DH-elevene sine refleksjoner rundt Andre Bjerke sitt dikt

Foto: Ystad

Å OVERSETTE MUSIKK TIL VISUELL KUNST

Pedagogiske perle nummer 3 er ute nå. "Med gode tegneark i A3-format og fargeblyanter  får elevene i oppgave å oversette musikken til et abstrakt, visuell kunstverk."

Frå SKUG-senteret

TILPASSET OPPLÆRING OG KUNSTFAGENE

KKS inviterer til et gratis seminar om tilpasset opplæring og kunstfagene. Seminaret byr på praksisfortellinger og presentasjon av forskning. Seminaret inkluderer lunsj i vakre Tromsø 13.oktober. Grip sjansen!

Neste side >>