facebook

UNGDOMSTRINN

Som et nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor kunst og kulturfagene i grunnskolen. Vår primære målgruppe er lærere, skoleledelse og skoleeier. Vi samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagene i læreplanen. 

På disse sidene finner du nyheter, ressurser og gode undervisningsopplegg for ungdomstrinnet. I ressursbasen kan du finne enkeltprosjekter og sortere etter klassetrinn eller ønsket fagområde. 

Kontakt oss

Martine Nymo, rådgiver (kunst og håndverk), tlf 75 51 74 45 eller
Ørjan Olsen rådgiver (musikk), tlf 75 51 78 16

Nyheter

Bilde av nettsiden til Utdanningsdirektoratet (www.udir.no)

Spennende endring i læreplanene

Torsdag kom første utkast til de nye læreplanene. I gjennomgangen av disse kan vi se langt færre kompetansemål enn i nåværende plan. Skissen viser også en omstrukturering av planene som Kunst- og kultursenteret (KKS) mener at ...

SPOR gjorde meg synlig i landskapet - om kunst og inkludering

Kunst, mestring og inkludering

«Kunst er en unik arena til å skape noe sammen, fra forskjellige ståsteder, men på lik linje. I forestillingen SPOR opplever alle ungdommene at de er en del av noe større, og at alles bidrag er av betydning for det de skaper ...

Kirsti Saxi, senterleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen sammen med Mona Fagerås, stortingsrepresentant

Etterlyser handlingsplan for praktiske og estetiske fag

Mona Fagerås, stortingsrepresentant (SV) for Nordland i utdannings- og forskningskomiteen, har sendt et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsministeren hvor hun etterlyser en handlingsplan for ...

Neste side >>