facebook

UNGDOMSTRINN

KKS er et nasjonalt ressurssenter og har som oppgave å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, og stimulere til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. Innenfor grunnopplæringen jobber KKS for å styrke skoleeiere, skoleledere og lærere sitt arbeid med kunstfagene gjennom formidling av støttemateriell i vår digitale ressursbase, rådgiving ut mot sektoren og samarbeid med nasjonale aktører på feltet. 

Ressurser og gode undervisningsopplegg er nå tilgjengelig i vår oppdaterte ressursbase, her kan du søke ut  prosjekter og sortere etter klassetrinn og kunstretning. 

For mer informasjon om senterets arbeid med ungdomstrinnet,
ta kontakt med senteret på kunstkultur@uin.no eller 75 51 75 00

Nyheter

DKS

FLATBRØD OG SIRKUS 2015, KULTURARV I DKS

Den 14. og 15. september arrangerer Kulturrådet seminaret Flatbrød og sirkus - Ungdommen notildags, kven er dei? 

Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

TETTERE SAMARBEID MED SKOLENE I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

18. august kunne Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet orientere om at de vil omorganisere Den kulturelle skolesekken (DKS). 

OPP, NED OG OPP IGJEN

Gjenbruk og redesign i norsk skole. Underviser du i valgfaget design og redesign i ungdomsskolen eller på design og håndverk i videregående opplæring?

Neste side >>