facebook

UNGDOMSTRINN

KKS er et nasjonalt ressurssenter og har som oppgave å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, og stimulere til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. Innenfor grunnopplæringen jobber KKS for å styrke skoleeiere, skoleledere og lærere sitt arbeid med kunstfagene gjennom formidling av støttemateriell i vår digitale ressursbase, rådgiving ut mot sektoren og samarbeid med nasjonale aktører på feltet. 

Ressurser og gode undervisningsopplegg er nå tilgjengelig i vår oppdaterte ressursbase, her kan du søke ut  prosjekter og sortere etter klassetrinn og kunstretning. 

For mer informasjon om senterets arbeid med ungdomstrinnet,
ta kontakt med senteret på kunstkultur@nord.no eller 75 51 75 00

Nyheter

Foto: Mats Brattlie

MusTek 2016

Historias andre nasjonale MusTek-konferanse vart arrangert 28. og 29. januar.

Illustrasjonsfoto: Sveinung Uddu Ystad

VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE

På tide med videreutdanning? Gjennom Kompetanse for kvalitet tilbys videreutdanning for lærere i mange fag

Foto: Lill-Heidi M. Olsen/KKS

JOBBAR DIN SKOLE MED VALFAGET LEVANDE KULTURARV?

Vi er i startgropa med å utvikle støtte- og rettleiingsmateriell i valfaget levande kulturarv, og treng di hjelp i det vidare arbeidet! Ta kontakt med oss om din skole eller din klasse arbeider med valfaget ...

Neste side >>