facebook

UNGDOMSTRINN

Som et nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor kunst og kulturfagene i grunnskolen. Vår primære målgruppe er lærere, skoleledelse og skoleeier. Vi samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagene i læreplanen. 

På disse sidene finner du nyheter, ressurser og gode undervisningsopplegg for ungdomstrinnet. I ressursbasen kan du finne enkeltprosjekter og sortere etter klassetrinn eller ønsket fagområde. 

Kontakt oss

Martine Nymo, rådgiver (kunst og håndverk), tlf 75 51 74 45 eller
Ørjan Olsen rådgiver (musikk), tlf 75 51 78 16

Nyheter

Vurdering i kunst, design og håndverksfagene

Kreativitet er et sentralt begrep i Overordnet del -  verdier og prinsipper for grunnopplæringen, i Meld. St. 28 og i den pågående fagfornyelsen. KKS er glade for å kunne publisere to videoer av Eva Lutnæs, som ...

Foto: Saltdal videregående skole

Er du vår nye kollega?

Vi har ledig stilling som rådgiver for grunnopplæringen. Vi søker deg som har høyere utdanning som lærer, fortrinnsvis på masternivå, med fordypning og/eller erfaring innenfor musikkfag i opplæringen. Er du den rette til å komplettere ...

KUNST I NATUR - BarneLabben 2018

 «Se! En kattekanin som står på ski uten å ha ski!». Utropet kommer fra Sigrid, 10 år. Sigrid har vært på Kjerringøy og deltatt på Barnelabben 2018. I løpet av fire flotte augustdager har ungene, under veiledning av ...

Neste side >>