facebook

PUBLIKASJONER OG FORSKNING

Publikasjoner og forskning innen kunst og kulturområdet publiseres under menypunktet Forskning nederst til venstre på senterets hjemmeside.

  

 Statistisk sentralbyrå  

Kompetanseprofil i grunnskolen

Kompetanseprofil i grunnskolen : Hovedresultateter 2013/2014 / Bengt Oscar Lagerstrøm, Hossein Moafi og Mathias Killengren Revold, SSB, 2014

En kartlegging av formell kompetanse blant grunnskolelærere i de fagene de underviser i. Studien omfatter fagene engelsk, fremmedspråk, kroppsøving, kunst og håndverk, matematikk, mat og helse, musikk, naturfag, norsk, religion, livssyn og etikk samt samfunnsfag.  Kun lærere med fullført pedagogisk utdannelse som jobber i mer enn halv stilling er med i undersøkelsen.

Kap. 6 omhandler Kunst og håndverk, kap. 9 Musikk.
En av fem lærere i kunst og håndverk har minst 60 studiepoeng, og like stor andel har 30-59 studiepoeng fordypning i faget. I alt har over halvparten (56 prosent) av lærerne som underviser i kunst og håndverk fordypning i faget. (s.30)

Tre av fem lærere som underviser i musikk på grunnskolen har faglig fordypning,mens to av fem har ingen faglig fordypning målt i studiepoeng (figur 9.1). En av fire musikklærere har kompetanse i faget tilsvarende 60 studiepoeng eller mer.(s.42)

SSB

     
 

Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten

Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler tar for seg utviklingen i norsk forskning og ved norske universiteter og høyskoler. Rapportene for 2014 viser at det aldri har vært flere forskere i Norge, og at det har blitt 12 000 flere forskere i Norge siden 2001. Tilstandsrapporten viser at selv om mye er bra ved norske universiteter og høyskoler, har vi også store utfordringer.
Rapportene ble lagt fram av Kunnskapsdepartementet på en konferanse i Oslo 7.mai 2014.

Lenke til tilstandsrapporten
Lenke til forskningsbarometeret 
     
 

Deltakerundersøkelsen 2013

Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet / Cay Gjerustad Asbjørn Kårstein
Rapport 35/2013

Undersøkelsen er utført av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

ISBN 978-82-7218-951-7