facebook

 

NETTVERK FOR FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN

Dette er et faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektor i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU innen formgiving og kunst og håndverk. Nettverket ble etablert i 2013 av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, på bakgrunn av ønsker og behov fra fagfeltet. Målet er blant annet å spre forskning og dele praksiserfaringer.  

Nettverket har årlige nettverkskonferanser med key note og paperframlegg. Nettverket er organisert med et AU og en vitenskapelig komité. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er koordinator for nettverket.

Om nettverket  Nettverkskonferanser

Koordinator
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, rådgiver Merete Hassel, rmh@uin.no, 75 51 79 06 

Neste konferanse blir i Oslo 23.- 24.januar 2017