facebook

NETTVERK FOR FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK I UH-SEKTOREN

Logo k&h-nettverk

Dette er et faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektor i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU innen formgiving og kunst og håndverk. Nettverket ble etablert i 2013 av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen på bakgrunn av ønsker og behov fra fagmiljøet. Målet er å spre forskning og dele praksiserfaringer. Nettverket har årlige nettverkskonferanser med key note og paperframlegg. Nettverket er organisert med et arbeidsutvalg (AU) og en vitenskapelig komité.

Koordinator

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, seniorrådgiver Merete Hassel, ragnhild.m.hassel@nord.no, 75 51 79 06 

Konferanser

               
               
Notodden 2019     
       
21.- 22.januar 2019. USN              

             
         
               
Levanger 2018     Oslo 2017      Trondheim 2016  
Tradisjon og nyskaping
    Dybde i kunst og håndverk
    Kunst og håndverk i utvikling / fag / bevegelse  
               
         
               
Stord 2015                                                                      

 


Tromsø 2014

 


Gardermoen 2013


Beste praksis i formgiving, kunst- og håndverk - i FoU og undervisning
    Samisk formgiving, kunst og håndverk      Forskning, formidling, erfaringsdeling og samarbeid. Etablering av nettverket