facebook

DANS - PUBLIKASJONER OG FORSKNING

 

Ill.foto fra Norges idrettshøgskole      

Dans etter egen pipe

Hilde Rustad ved Norges idrettshøgskole har utforsket improvisasjon i dans og disputerte i januar 2013. Hun har tatt utgangpunkt i sin erfaring som danser og utfordret praksisfeltet. Dans i skolen og som del av lærerutdanning i kroppsøving er et av områdene som har vært gjenstand for forskning. Avhandlingen beskrives som et nybrottsarbeid på feltet.

Kilde: Norges idrettshøgskole og Dans i skolen

     
 Nordic Journal of Dance  

Nordic Journal of Dance

Nordic Journal of Dance - practice, education and research. Tidsskrift. Utgis av Dans i skolen, redaksjon med nordiske forskere og praktikere. Støtte fra Norsk forskningsråd i 2013.

Fagfellevurdert publiseringskanal for forskning. 2-4 nr pr år.