facebook

NETTVERK FOR MUSIKK I LÆRERUTDANNINGENE
Nettverkskonferanse i Hamar 30.-31. oktober 2017


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har sammen med Høgskolen i Innlandet (INN) gleden av å invitere til nettverkskonferanse for ansatte i universitet og høgskoler som har tilknytning til musikkfaget i lærerutdanningene:
 

TID:     30.- 31. oktober 2017 
STED:   Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar

 

TEMA: Forskningsbasert musikkundervisning. Hva innebærer det og hvordan gjør vi det? 

 

Påmelding her

Presentasjon av foredragsholderne


PROGRAM
 

Mandag 30.10.2017  

10:00-11:00    Registrering og kaffe.

11:00-11:15    Velkommen til INN, ved Elin Bakke, Prodekan for utdanning       
                        Musikalsk innslag ved studenter ved Faglærerutdanningen i musikk.

11:15- 11:30   Nettverk for musikk i lærerutdanningene
                       Bakgrunn og intensjon for nettverket ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen  

11:30-11:45    Forskningsbasert musikkundervisning. Introduksjon til årets tema ved Silje Valde Onsrud

11:45-12:00    Kort presentasjon av deltakere  

12:00-12:15    En musikalsk økt, ved Anne-Lise Heide, NTNU

12:15-13:15    Lunsj

13:15-13:30    Guidet omvisning på campus

13:30-14:45    "Använd kunsten-gränsöverskridande forskning i lärerutbildningen", ved Anna Houman (SVE), Keynote speaker.

14:45-15:05    Pause

15:05-15:15    Musikalsk signatur ved Elisabeth Misvær

15:15-16:00    "En musikers møte med de yngste i barnehagen", ved Morten Sæther, Dronning Mauds Minne. 

16:00- 16:30   "Dusje med dress", Kari Gina Hodneland presenterer sin film

16:30- 17:00    Oppsummering i plenum. Avslutning med musikalsk vri.                                                                                                                        

19:30 ->         Felles middag på restaurant for de som ønsker det. (Betaler selv)

Tirsdag 31.10.2017 

08:30-09:00     Kaffe og registrering dag 2 for nye deltakere.

09:00-09:15    Myk start ved Anne-Lise Heide, NTNU

09:15-10:15    Kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstfagdidaktisk praksis, ved Aslaug Nyrnes, HVL 

10:15-10:30    Pause

10:30-12:00   Symposium: Arbeid med forskningsbasert undervisning.

                        Tre eksempler fra Høgskolen i Innlandet. Introduksjon v/ Ingeborg Lunde Vestad 

                         Paper 1: Å lese tekster sammen: Et tverrfaglig forskningsmiljø i emning på barnehagelærerutdanningen.        

                        Paper 2: Såkornprosjektet: Profesjonelle læringsfellesskap ved Sidsel Karlsen

                        Paper 3: "Gylne øyeblikk": Med forskerblikk i skolepraksis ved Stig Eriksen, Ingeborg Lunde Vestad og studenter 

12:00-13:00    Lunsj

13:00-14:00    Gruppearbeid / kafédialog

14:00-15:00 Avslutningssesjon. 
Oppsummering av gruppearbeid i plenum. Veien videre i nettverket. AU gir stafettpinnen videre.

 

MÅLGRUPPE 

Ansatte i UH-sektoren med tilknytning til musikkfaget i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU

REISE OG OVERNATTING
 

Deltakere ordner reise og overnatting selv.Vi har reservert en del rom på First Hotel Victoria på Hamar. Bestill rom merket med "Nettverkskonferansen". Pris: 945 kr pr. enkeltrom pr. natt.  

PÅMELDING


Påmeldingsfrist: 10. oktober 2017                 

AU for konferansen 2017:
Silje Valde Onsrud (HiB), Anne Lise Heide (NTNU), Ingeborg Lunde Vestad (INN)
Elisabeth Misvær, KKS

Henvendelser angående nettverket og seminaret kan rettes til rådgiver og koordinator for nettverket:
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)
elisabeth.misvar@nord.no, tlf. 75 51 77 02

VELKOMMEN!

 

BAKGRUNN OG FORMÅL

På sonderingssamlingen «Framtidas lærerutdanning i musikk, BLU og GLU» på Høgskolen i Bergen 14.-15.september 2015 var det stor interesse for å etablere et «Nettverk for musikk i lærerutdanningene» og vi opprettet et AU for å jobbe videre med dette. KKS er koordinator for nettverket.

NTNU sa seg villig til å være vertskap for en ny konferanse 31.10 - 1.11. 2016. Tema var "Nye rammer og nye læringsformer utfordrer lærerutdanningene"

Nettverket skal være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling og formidling gjennom samhandling. Være en delingsarena i UH-sektor med betydning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole innen musikk. Nettverket vil også bidra til å styrke samarbeidet mellom UH-sektor og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i kvalitetsutviklingstiltak og forskningsformidling.

 
Logo INN