facebook

NETTVERK FOR MUSIKK I LÆRERUTDANNINGENE
Nettverkskonferanse i Hamar 30.10 - 31.10 2017

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har sammen med INN gleden av å invitere til nettverkskonferanse for ansatte i universitet og høgskoler som har tilknytning til musikkfaget i lærerutdanningene:

Tid:     30.10 - 31.10  2017. Oppstart kl 11.00 og avsluttes kl 15.00
Sted:  Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar

 

Tema for nettverkskonferansen:

"Forskningsbasert musikkundervisning" Hva innebærer det og hvordan gjør vi det? 

Påmelding åpnes senere.

 

Foreløpig program

Mandag 30.10.2017  

10:00-11:00    Registrering og kaffe.

11:00-11:15    Velkommen til INN, ved Elin Bakke, Prodekan for utdanning       
                        Musikalsk innslag ved studenter ved Faglærerutdanningen i musikk.

11:15- 11:30   Nettverk for musikk i lærerutdanningene
                       Bakgrunn og intensjon for nettverket ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen  

11:30-11:45    Forskningsbasert musikkundervisning.Introduksjon til årets tema ved Silje Valde Onsrud

11:45-12:00    Kort presentasjon av deltakere  

12:00-12:15    En musikalsk økt, ved Anne-Lise Heide, NTNU

12:15-13:15    Lunsj

13:15-13:30    Guidet omvisning på Campus

13:30-14:45    «Kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk praksis» Anna Houman, Keynote speaker.

14:45-15:05    Pause

15:05-15:15    Musikalsk signatur v/Elisabeth Misvær

15:15-16:00    Kunstmøter i barnehagen ved Morten Sæther, Dronning Mauds Minne. 

16:00- 16:30   «Dusje med dress» Kari Gina Hovdeland presenterer sin film                                                                                                                              

16:30- 17:00   Oppsummering i plenum. Musikalsk avslutning                                                                                                                                

19:30               Felles middag på restaurant for de som ønsker det. (Betaler selv)

Tirsdag 1.11.2016  

08:30-09:00    Kaffe og registrering dag 2 for nye deltakere.

09:00-09:15    Myk start ved Anne-Lise Heide, NTNU

09:15-10:15    Kunstnerisk utviklingsarbeid og musikkdidaktisk praksis. Aslaug Nyrnes, HVL 

10:15-10:30    Pause, kaffe

10:30- 12:00   Symposium: Arbeid med forskningsbasert undervisning.

                       Tre eksempler fra Høgskolen i Innlandet. Introduksjon v/ Ingeborg Lunde Vestad 

                        Paper 1: Å lese tekster sammen: Et tverrfaglig forskningsmiljø i emning på barnehagelærerutdanningen.        

                        Paper 2: Såkornprosjektet: Profesjonelle læringsfellesskap ved Sidsel Karlsen

                        Paper 3: "Gylne øyeblikk": Med forskerblikk i skolepraksis ved Stig Eriksen, Ingeborg Lunde Vestad og studenter 

12:00- 13:00   Lunsj

13:00-14:00    Gruppearbeid /Kafedialog

14:00-15:00    Avslutningssesjon .Oppsummering av gruppearbeid i plenum. Veien videre i nettverket. AU gir stafettpinnen videre. 

                        Takk for nå!

 

AU for konferansen 2017:
Silje Valde Onsrud (HiB), Anne Lise Heide (NTNU), Ingeborg Lunde Vestad (INN)
Elisabeth Misvær, KKS

 

Koordinator for nettverket: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)
elisabeth.misvar@nord.no, tlf. 75 51 77 02

 

 
Logo INN     
                                

 

 

 

 

NETTVERK FOR MUSIKK I LÆRERUTDANNINGENE

Nettverkskonferanse i Trondheim 31.10 - 1.11 2016

 

 


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har sammen med NTNU gleden av å invitere til nettverkskonferanse for ansatte i universitet og høgskoler som har tilknytning til musikkfaget i lærerutdanningene:

Tid:    31.oktober – 1.november 2016. Oppstart kl 11.00 og avsluttes kl 15.00
Sted: Trondheim, NTNU, Fakultet for lærerutdanning, Rotvoll allé 1
 

PÅMELDING
Påmelding innen 10.oktober - bruk skjemaet på vår nettside. 

PROGRAM (pdf)   «Nye rammer og nye læringsformer utfordrer lærerutdanningene»

Mandag 31. oktober

10.00 - 11.00 Registrering og kaffe
11.00 - 11.15 Velkommen til NTNU, ved Camilla Trud Nereid, Dekan. Kulturelt innslag fra NTNU
11.15 - 11.30 Bakgrunn og intensjon for nettverket, ved Kirst Saxi, senterleder v/Kunst- og kultursenteret
11.30 - 12.10 Nye rammer for musikk i lærerutdanningene, ved Elisabeth Misvær, rådgiver v/Kunst- og kultursenteret
12.10 - 12.30 En musikalsk økt, ved Anne-Lise Heide, NTNU
12.30 - 13.30 Lunsj
13.30 - 14.00 Guidet omvisning på Campus
14.00 - 15.30 Nye læringsformer I, ved Carl Haakon Waadeland, professor v/NTNU og Mike Naylor, professor. 
15.45 - 17.00 Erfaringsdeling. Hvordan jobber de ulike institusjonene med GLU og BLU?
19.30 Middag på restaurant Nyfiken på Solsiden 

Tirsdag 1. november

08.30 - 09.00 Kaffe og registrering for nye deltakere
09.00 - 09.15 Myk start, ved Anne-Lise Heide, NTNU
09.15 - 10.45 Nye læringsformer II, ved Sigrid Jordal Havre, phd i musikkteknologi ved HiB
11.00 - 12.00 Ny rammeplan for 5-åring lærerutdanning - utfordringer og muligheter for musikkfaget. Innlegg og panelsamtale mellom  Petter Dyndahl, HIHM, Magne Espeland HSH og Thorleif Furnes, NLA 
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.00 Gruppediskusjoner om den nye 5-årige lærerutdanningen og ny rammeplan for barnehage
14-00 - 15.00 Avslutningssesjon.  

MÅLGRUPPE
Ansatte i UH-sektoren med tilknytning til musikkfaget i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU 

FORMÅL
På sonderingssamlingen «Framtidas lærerutdanning i musikk, BLU og GLU» på Høgskolen i Bergen 14.-15.september 2015 var det stor interesse for å etablere et «Nettverk for musikk i lærerutdanningene» og vi opprettet et AU for å jobbe videre med dette. KKS er koordinator for nettverket. NTNU sa seg villig til å være vertskap for en ny konferanse. 
Nettverket skal være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling og formidling gjennom samhandling. Være en delingsarena i UH-sektor med betydning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole innen musikk. Nettverket vil også bidra til å styrke samarbeidet mellom UH-sektor og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i kvalitetsutviklingstiltak og forskningsformidling.

Ta kontakt med KKS eller andre i AU om du har innspill til konferansens innhold eller om du lurer på noe. Spre gjerne informasjon til aktuelle deltakere. 

REISE OG OVERNATTING
Deltakere ordner reise og overnatting selv. De som ønsker kan bestille rom på Scandic Nidelven hotell fram til 10.oktober. Bestill da gjennom nidelven@scandichotels.com eller 73 56 80 02 og oppgi  kode BUIN301016, for konferansepris 1170,- pr natt m frokost. 

AU for konferansen 2016:
Silje Valde Onsrud, HiB, Morten Sæther, DMMH, Anne Lise Heide, NTNU, Merete Hassel og Elisabeth Misvær, KKS

Har du spørsmål?
Ta kontakt med KKS v/Elisabeth Misvær, elisabeth.misvar@nord.no tlf 75 51 7702 eller Merete Hassel, ragnhild.m.hassel@nord.no tlf 75 51 79 06 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

       

 

NTNU