facebook

NETTVERK FOR MUSIKK I LÆRERUTDANNINGENE
Nettverkskonferanse i Hamar 30.10 - 31.10 2017

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har sammen med NTNU gleden av å invitere til nettverkskonferanse for ansatte i universitet og høgskoler som har tilknytning til musikkfaget i lærerutdanningene:

Tid:     30.10 - 31.10  2017. Oppstart kl 11.00 og avsluttes kl 15.00
Sted:  Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar

 

Tema for nettverkskonferansen:

"Forskningsbasert musikkundervisning" Hva innebærer det og hvordan gjør vi det? 

Program og informasjon om påmelding kommer senere.

 

 

                                                  

 

 

 

 

NETTVERK FOR MUSIKK I LÆRERUTDANNINGENE

Nettverkskonferanse i Trondheim 31.10 - 1.11 2016

Foto: Anne Lise Heide


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har sammen med NTNU gleden av å invitere til nettverkskonferanse for ansatte i universitet og høgskoler som har tilknytning til musikkfaget i lærerutdanningene:

Tid:    31.oktober – 1.november 2016. Oppstart kl 11.00 og avsluttes kl 15.00
Sted: Trondheim, NTNU, Fakultet for lærerutdanning, Rotvoll allé 1
 

PÅMELDING
Påmelding innen 10.oktober - bruk skjemaet på vår nettside. 

PROGRAM (pdf)   «Nye rammer og nye læringsformer utfordrer lærerutdanningene»

Mandag 31. oktober

10.00 - 11.00 Registrering og kaffe
11.00 - 11.15 Velkommen til NTNU, ved Camilla Trud Nereid, Dekan. Kulturelt innslag fra NTNU
11.15 - 11.30 Bakgrunn og intensjon for nettverket, ved Kirst Saxi, senterleder v/Kunst- og kultursenteret
11.30 - 12.10 Nye rammer for musikk i lærerutdanningene, ved Elisabeth Misvær, rådgiver v/Kunst- og kultursenteret
12.10 - 12.30 En musikalsk økt, ved Anne-Lise Heide, NTNU
12.30 - 13.30 Lunsj
13.30 - 14.00 Guidet omvisning på Campus
14.00 - 15.30 Nye læringsformer I, ved Carl Haakon Waadeland, professor v/NTNU og Mike Naylor, professor. 
15.45 - 17.00 Erfaringsdeling. Hvordan jobber de ulike institusjonene med GLU og BLU?
19.30 Middag på restaurant Nyfiken på Solsiden 

Tirsdag 1. november

08.30 - 09.00 Kaffe og registrering for nye deltakere
09.00 - 09.15 Myk start, ved Anne-Lise Heide, NTNU
09.15 - 10.45 Nye læringsformer II, ved Sigrid Jordal Havre, phd i musikkteknologi ved HiB
11.00 - 12.00 Ny rammeplan for 5-åring lærerutdanning - utfordringer og muligheter for musikkfaget. Innlegg og panelsamtale mellom  Petter Dyndahl, HIHM, Magne Espeland HSH og Thorleif Furnes, NLA 
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.00 Gruppediskusjoner om den nye 5-årige lærerutdanningen og ny rammeplan for barnehage
14-00 - 15.00 Avslutningssesjon.  

MÅLGRUPPE
Ansatte i UH-sektoren med tilknytning til musikkfaget i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU 

FORMÅL
På sonderingssamlingen «Framtidas lærerutdanning i musikk, BLU og GLU» på Høgskolen i Bergen 14.-15.september 2015 var det stor interesse for å etablere et «Nettverk for musikk i lærerutdanningene» og vi opprettet et AU for å jobbe videre med dette. KKS er koordinator for nettverket. NTNU sa seg villig til å være vertskap for en ny konferanse. 
Nettverket skal være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling og formidling gjennom samhandling. Være en delingsarena i UH-sektor med betydning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole innen musikk. Nettverket vil også bidra til å styrke samarbeidet mellom UH-sektor og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i kvalitetsutviklingstiltak og forskningsformidling.

Ta kontakt med KKS eller andre i AU om du har innspill til konferansens innhold eller om du lurer på noe. Spre gjerne informasjon til aktuelle deltakere. 

REISE OG OVERNATTING
Deltakere ordner reise og overnatting selv. De som ønsker kan bestille rom på Scandic Nidelven hotell fram til 10.oktober. Bestill da gjennom nidelven@scandichotels.com eller 73 56 80 02 og oppgi  kode BUIN301016, for konferansepris 1170,- pr natt m frokost. 

AU for konferansen 2016:
Silje Valde Onsrud, HiB, Morten Sæther, DMMH, Anne Lise Heide, NTNU, Merete Hassel og Elisabeth Misvær, KKS

Har du spørsmål?
Ta kontakt med KKS v/Elisabeth Misvær, elisabeth.misvar@nord.no tlf 75 51 7702 eller Merete Hassel, ragnhild.m.hassel@nord.no tlf 75 51 79 06 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

       

 

NTNU