facebook

BAKGRUNN OG FORMÅL MED NETTVERK FOR MUSIKK I LÆRERUTDANNINGENE

 

Nettverket skal

  • være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling og formidling gjennom samhandling
  • Være en delingsarena i UH-sektor med betydning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole innen musikk
  • bidra til å styrke samarbeidet mellom UH-sektor og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i kvalitetsutviklingstiltak og forskningsformidling.

 

Mandat: 

Mandat for nettverket  (pdf)

Bakgrunn:

På sonderingssamlingen «Framtidas lærerutdanning i musikk, BLU og GLU» på Høgskolen i Bergen 14.-15.september 2015 var det stor interesse for å etablere et «Nettverk for musikk i lærerutdanningene». Et arbeidsutvalg ble etablert, og første konferanse ble arrangert høsten 2016. 

Koordinator:

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er koordinator for nettverket, i samarbeid med et arbeidsutvalg.

Henvendelser kan rettes til 
Elisabeth Misvær, rådgiver, elisabeth.misvar@nord.no, tlf. 75 51 77 02