facebook

NETTVERK FOR MUSIKK I LÆRERUTDANNINGENE

 

        Noteark          Dette er et faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektor i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU innen musikk. Nettverket ble etablert i 2015 av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, på bakgrunn av ønsker og behov fra fagfeltet. Første konferanse ble arrangert høsten 2016.  Målet er blant annet å spre forskning og dele praksiserfaringer.  

Nettverket skal ha årlige nettverkskonferanser med key note og paperframlegg. Nettverket er organisert med et AU og en vitenskapelig komité. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er koordinator for nettverket. 

 

Om nettverket 

På sonderingssamlingen «Framtidas lærerutdanning i musikk, BLU og GLU» på Høgskolen i Bergen 14.-15.september 2015 var det stor interesse for å etablere et «Nettverk for musikk i lærerutdanningene». Et arbeidsutvalg ble etablert, og første konferanse ble arrangert høsten 2016.
  
Nettverket skal

  • være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling og formidling gjennom samhandling 
  • være en delingsarena i UH-sektor med betydning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole innen musikk
  • bidra til å styrke samarbeidet mellom UH-sektor og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i kvalitetsutviklingstiltak og forskningsformidling.

 

Nettverket arrangerer en årlig nettverkskonferanse, primært i oktober, og har kontakt mellom samlingene. Invitasjon og Call for paper sendes ut og kunngjøres i god tid før kommende konferanse. Vi tilstreber en geografisk rullering på vertskapsrollen for konferansen. Nettverket har også en egen facebookgruppe.

Deltakere

Deltakere i nettverket er ansatte universitet og høgskoler med barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, faglærerutdanning og PPU og annen utdanning knyttet til musikk, dvs UH-institusjoner som utdanner til arbeid i barnehage- og grunnopplæring.

Mandat

Mandat for nettverket  (pdf)

Organisering

Nettverket er organisert med et arbeidsutvalg, en vitenskapelig komite og en koordinator. Vi tilstreber her en fordeling mht geografi og størrelse på institusjonene. 

Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av 3-4 medlemmer: en representant for et mindre og et større fagmiljø/institusjon, en fra vertsinstitusjonen for årets konferanse og en fra KKS.

Vitenskapelig komite
Komiteen består av kvalifiserte forskere fra store og små forskningsmiljøer.

Koordinator: 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Elisabeth Misvær, rådgiver, elisabeth.misvar@nord.no, tlf. 75 51 77 02

Neste konferanse

Nettverkskonferanse 2018
22.-23. oktober
Nord Universitet, studiested Bodø 

Tema for årets konferanse er «INKLUDERENDE MUSIKKOPPLÆRING»