facebook
24.05.12

Tilstanden til kunst og kulturfagene i Norge

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ønsker velkommen til konferanse med presentasjon og oppfølging av kartleggingen "Arts and cultural education in Norway" av Professor Anne Bamford.

Bamford er kjent for sin rapport The Wow-factor som hun utførte på oppdrag for UNESCO i 2006. I denne boken belyser hun blant annet hvordan kunstfagene bedrer elevenes forhold til skolen og dermed læring i andre fag.

”Land som tar kunst og kultur i skolen alvorlig er også de samme landene som skårer høyt på PISA-undersøkelsen” sier Anne Bamford

Frafallet i den britiske skolen gikk ned etter at kreative bedrifter ble trukket inn skolen gjennom organisasjoner som”Creative Partnerships”. Er dette også en løsning i norsk skole?

På oppdrag fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen reiste Bamford på kryss og tvers av Norges land fra november 2010 til mai 2011. Kartleggingen er nå endelig klar og nå skal norsk skoles kreativitet, innovasjon, musikk, dans, drama, og design under lupen.

Konferansen er gratis for alle og finner sted i Oslo konserthus, lille sal, 24.mai 2012

Program for dagen

Dagens Konferansier er Arne O. Holm

0900-1000  Registrering og kaffe

1000-1010  Mathias Eick musikkinnslag

1010-1015  Kirsti Saxi - Nasjonalt senter for kunst og kultur ønsker velkommen

1015-1020  Konferansier

1020-1040  Helga Pedersen - Nestleder Arbeiderpartiet

1040-1115  Professor Anne Bamford presenterer prosessen bak kartleggingen

1115-1130  Pause – kaffe og frukt

1130-1230  Bamford presenterer funnene

1230-1315  Lunsj

1315-1325  Den norske ballettskolen

1325-1500  Paneldebatt

1500          Kirsti Saxi - Oppsummering og avrunding

I dagens paneldebatt stiller disse:

  • Reidar Hjermann Barneombud
  • Kirsti Saxi Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
  • Olemic Thommessen Politiker, Høyre
  • Marianne Larsen Den kulturelle skolesekken, Norsk kulturråd
  • Inger Anne Westby Norsk kulturskoleråd
  • Rannveig Kvifte Andresen Politiker, SV
  • Magne Espeland Høgskolen Stord/Haugesund
  • Ida Høgstad Elevorganisasjonen

 

Velkommen til Oslo konserthus!

For mer informasjon ta kontakt med senteret ved Arild Johnsen på telefon 75 51 77 86 eller send e-post:arild@kunstkultursenteret.no