facebook

INTERESSEORGANISASJONER

 

                                                             
 Drama- og teaterpedagogene  
Drama- og teaterpedagogene

Interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene skal arbeide fagpolitisk for å fremme drama som fag og læringsform. DTP skal arbeide for faglig utvikling av medlemmene

Utgir DRAMA - et nordisk dramapedagogisk tidsskrift. Fagfellevurdert publiseringskanal.