facebook

RAMMEPLANKONFERANSE OM KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Foto: Jonas Grimeland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hvordan påvirker endringene i rammeplanen arbeidet med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen arrangerer i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) konferanse om den nye rammeplanen med utgangspunkt i fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Vi vil presentere aktuell forskning og barnehagers arbeid innenfor fagområdet, og vil gi deg ideer og innspill til hvordan tolke og ta i bruk den nye rammeplanen. 

Tid:  15. november 2017
 
Sted: Drammen, Union Scene 
 
Målgruppe: Denne konferansen retter seg mot barnehageledere og barnehagelærere
 
Programråd:      Anne Cathrine Lande (rådgiver barnehage, Kunst- og kultursenteret), Hege Hansson (Visedekan for barnehagelærerutdanningen, HSN) og Kari Løken Thorsen (styrer, Kampestadlia barnehage)

 

Programmet for konferansen kan du lese her (pdf, 1,8 mb)

 

Les mer om ny rammeplan

 

 


 
 

Kykeliky

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen arrangerer i samarbeider med Norsk kulturskoleråd og Kulturtanken konferansen KYKELIKY - kultur for de yngste. Konferansen ble sist arrangert 4.-5. april 2017 på Hell i Stjørdal.

 

 

 

«Kreativ utforsking, fordypning og progresjon i barnehagens uterom»