facebook

Foto: Svartlamon kunst- og kulturbarnehageFoto: Svartlamon kunst- og kulturbarnehage

BARNEHAGEPRISEN 2017

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur er en pris som deles ut annethvert år til tre barnehager. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ønsker å løfte frem gode eksempler på arbeid innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet og vil oppfordre alle barnehager som vektlegger dette fagområdet til å søke prisen. Vi ønsker å få inn søknader fra storbarnsavdelinger, småbarnsavdelinger og prosjekter som har omfattet hele barnehagen.

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2017

Vinnere i alfabetisk rekkefølge:

  • Betha Thorsen Kanvas-barnehage med prosjektet Estetikk og matematikk 
  • Bortigard barnehage med prosjektet Malingens uttrykk
  • Kirkebakken kulturbarnehage med prosjektet Se! Kjenn!


Vinnerne mottar 10 000 kr til videre arbeid med kunst og kultur og en skulptur av Harald Bodøgaard. Prisen ble overrakt på rammeplankonferansen om kunst, kultur og kreativitet i Drammen 15. november 2017. 

Juryen for 2017.


Om prisen
Den første Barnehageprisen for kunst og kultur ble delt ut i 2008, og har siden den gang blitt en etablert og viktig pris innenfor barnehagefeltet. Barnehageprisen for kunst og kultur skal gå til tre barnehager som hver har arbeidet godt og helhetlig med prosjekter innenfor fagområdet Kunst, kultur og kreativitet.

Prisvinnerne velges ut av en jury sammensatt av fagfolk fra ulike deler av barnehagefeltet.  Prisen er på 10 000 kr, som skal være øremerket videre arbeid med kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen. I tillegg mottar vinnerne en skulptur spesielt utformet for Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur.

Søknadskriterier
• Prosjektet det søkes for, må være ferdig gjennomført før søknaden sendes inn. Uferdige prosjekter vurderes ikke av juryen
• Prosjektet og søknaden skal være godt forankret i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Det er kun prosjekter som sendes inn digitalt som vil bli vurdert. Søknadstekst skal leveres i denne malen (last ned skjema) og sendes inn via vår nettside. 

Hvordan gå frem for å søke på barnehageprisen:
• Dokumenter et kunst- og kulturprosjekt i barnehagen.
• Etter endt prosjekt, skriv en prosjektbeskrivelse her 

Hva skal legges vekt på i søknaden
• Knytt arbeidet til fagområdet Kunst, kultur og kreativitet
• Refleksjon rundt prosess og gjennomføring
• Synliggjøring av barnas medvirkning
• Dokumentasjon av prosess og gjennomføring (bilder, film og lydklipp) 

Prosjektet skal knyttes til ett eller flere av disse fagområdene
• Bildekunst og kunsthåndverk 
Samisk kunst og kultur
• Drama
Flerkulturelt arbeid
Musikk
• Litteratur
• Dans
• Arkitektur og design 
• Tverrfaglige prosjekter
• Digitale uttrykk 

Neste mulighet for å søke barnehageprisen vil være høsten 2019. Har du spørsmål, kontakt oss på kunstkultur@nord.no 

Tidligere vinnere av Barnehageprisen: 

2015 
  Det levande språket          Mennesket     Stas å syngje gåmålt
Svartlamon barnehage

Det levende språket

 
Fosslia barnehage

Mennesket

 
Ringebu barnehage,
Fåvang barnehage og
Familiebarnehagene i
Ringebu og Fåvang

Stas å syngje gåmålt

 

 

 2013
  Klosteret barnehage   Real Life Stories - Bak maskene
    Kampen kunstbarnehage   StreetArt
    Ruseløkka barnehage   I Bob Dylans landskap - musikk som språk
         
2011
  Ruseløkka barnehage   I hagen til Mirò
    Akrobaten barnehage   Fra Siljustøl til Uglestøl
    Heggedalskogen og Vikinggjordet barnehage   Med brask og bram. Operaen skal fram!
    Bjerkhaug barnehage   Prosjekt FLY
    Ringebu barnehage   Vær sett med barns øyne
         
2010
  Blåklokken barnehage   Norges Riksvåpen
    Røkeberg kultur- og naturbarnehage   Skulpturpark
    Båsmobakken barnehage   Sirkus Bananas
    Etterstad barnehage   Musikkorps i barnehagen - er det mulig?
    Klosteret barnehage   Jeg
         
2009
  Kirkebakken barnehage   Lokal kultur til små ranværinga
    Brøset barnehage   Sjå, høyballan har på regnklær!
    Røkeberg kultur- og naturbarnehage   Barn og kunst
    Svartlamon kunst- og kulturbarnehage   Monsterskjelett Mario
    Sandsli barnehage   Hallo - din SKO!
         
2008
  Villa Matilda teaterbarnehage   Teaterbarnehagen Villa Mathilda
    Selfors barnehage   Skulpturparken
    Trekløvern barnehage   Henrik Ibsen i barnehagen
    Svartlamon kunst- og kulturbarnehage   Å forvandle en bilbutikk til barnehage
    Ytrebygda barnehage   Rytmos på klangsafari