facebook
Kunst- og kulturfagleg fokus i samiske veker

Kunst- og kulturfagleg fokus i samiske veker

Vi nærmar oss samiske veker
Les mer...

MULIGHETER. Opplevelse, mestring og inkludering

MULIGHETER. Opplevelse, mestring og inkludering

Vi arrangerer konferanse i Bodø 8.- 9. april 2019, med fokus på kunstfag og elever med behov for særskilt tilrettelegging i skole og på ulike kulturarenaer.
Les mer...

Søker Kulturbarn-kommuner

Søker Kulturbarn-kommuner

Har din kommune lyst til å satse på kunst- og kulturopplevelser for barn? Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen samarbeider om det n
Les mer...

Skapende dans i lærerutdanningen

Skapende dans i lærerutdanningen

Hvordan kan dansens plass i skolen styrkes? I denne fagartikkelen skriver danseviter og universitetslektor Eli Torvik om den skapende dansens plass i lærerutdanningen, sett i ly
Les mer...

Call for paper

Call for paper

Hvilken betydning har de estetiske fagene i opplæring av elever med behov for særskilt tilrettelegging, i lys av nye rammeplaner for barnehage og kulturskole, samt den pågående fagfornyelsen? 
Les mer...

Forslå personer til å utvikle læreplaner - programfag på studieforberedende

Forslå personer til å utvikle læreplaner - programfag på studieforberedende

Nå starter Udir arbeidet med å fornye læreplanene i programfagene på studieforberedende utdanningsprogram. 
Les mer...

Høyringsutsegn til nye læreplanar

Høyringsutsegn til nye læreplanar

I samanheng med arbeidet med dei nye læreplanane, også kalla fagfornyinga, har vi levert inn tre utsegn til Utdanningsdirektoratet for faga musikk, kunst og håndverk og duodji
Les mer...

Løfter frem de estetiske fagene

Løfter frem de estetiske fagene

Det internasjonale tematiske nettverket Arctic Sustainable Arts and Design symposiet arrangerer Relate North 2018 6.-8
Les mer...

Spennende endring i læreplanene

Spennende endring i læreplanene

Torsdag kom første utkast til de nye læreplanene. I gjennomgangen av disse kan vi se langt færre kompetansemål enn i nåværende plan
Les mer...

Kunst, mestring og inkludering

Kunst, mestring og inkludering

«Kunst er en unik arena til å skape noe sammen, fra forskjellige ståsteder, men på lik linje
Les mer...

Etterlyser handlingsplan for praktiske og estetiske fag

Etterlyser handlingsplan for praktiske og estetiske fag

Mona Fagerås, stortingsrepresentant (SV) for Nordland i utdannings- og forskningskomiteen, har sendt et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsmi
Les mer...

Forberedelse til fagfornyelsen

Forberedelse til fagfornyelsen

Hva har tverrfaglighet og dybdelæring til felles? For å oppnå det må du jobbe med flere fag
Les mer...

Vurdering i kunst, design og håndverksfagene

Vurdering i kunst, design og håndverksfagene

KKS er glade for å kunne publisere tre nye ressurser knyttet til vurdering i grunn- og videregående skole: To videoer av Eva Lutnæs, som bl.a
Les mer...

Er du vår nye kollega?

Er du vår nye kollega?

Vi har ledig stilling som rådgiver for grunnopplæringen
Les mer...

Hva vil det si å kunne skrive og lese i musikk?

Hva vil det si å kunne skrive og lese i musikk?

Nå er den her, språkpakken i musikk
Les mer...

KUNST I NATUR  -  BarneLabben 2018

KUNST I NATUR - BarneLabben 2018

 «Se! En kattekanin som står på ski uten å ha ski!». Utropet kommer fra Sigrid, 10 år. Sigrid har vært på Kjerringøy og deltatt på BarneLabben 2018
Les mer...

En reise til det norrøne!

En reise til det norrøne!

Nærmere seksti barn fikk et møte med gamle mat- og håndverksteknikker sammen med Kunst- og kultursenteret og Ersvika Samii Sida på Bodvin Vikingemarked i august
Les mer...

#TBT - Throwback Thursday

#TBT - Throwback Thursday

I vår og sommer har vi dykka i arkivet vårt og komme fram med gode undervisningsopplegg og prosjektar som du kan bruke i din barnehage eller skole. Her har vi samla dei alle
Les mer...

«Se lydene og høre bildene»

«Se lydene og høre bildene»

Seniorrådgiver ved kunst- og kultursenteret, Ragnhild Merete Hassel, har nylig levert sin masteroppgave i tilpasset opplæring ved Nord universitet med tittelen «Se lydene og høre b
Les mer...

Kulturbarn 0-8: Ny konferanse om kunst og kultur for de yngste

Kulturbarn 0-8: Ny konferanse om kunst og kultur for de yngste

Kulturbarn 0-8 er tittelen på et prosjekt og en konferanse som fokuserer kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med de yngste barna
Les mer...

Kjerneelementene er klare

Kjerneelementene er klare

Sang skal i større grad inn i musikkfaget enn først tenkt og tegning skal synliggjøres som viktig kompetanse i kunst og håndverk
Les mer...

Du-E

Du-E

Salten kultursamarbeid iverksatte i begynnelsen av 2018 det visuelle kunstprosjektet «Du-E» der én barnehage i hver saltenkommune fikk samarbeide med en profesjonell kunstner.
Les mer...

Korte undervisningsopplegg for grunnskole

Korte undervisningsopplegg for grunnskole

Når sommeren nærmer seg oppstår ofte et behov for kortere undervisningsopplegg i grunnskolen. Vi har samlet et knippe læringsressurser med ulik varighet
Les mer...

Samarbeidsprosjekt i Yrkesfagenes år 2018!

Samarbeidsprosjekt i Yrkesfagenes år 2018!

Yrkesfagenes år 2018 skal øke innsikten om yrkesfag og arbeidslivet, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg og øke antall lærebedrifter og læreplasser
Les mer...

Eksamen i musikk og kunst & håndverk?

Eksamen i musikk og kunst & håndverk?

Kan eksamen i praktiske og estetiske fag være med på styrke disse fagene i norske grunnskoler? Det skal 16 skoler av fire fylker prøve å finne ut av i løpet av våren 2018
Les mer...

Programfag til valg for kunst, design og arkitektur (KDA)

Programfag til valg for kunst, design og arkitektur (KDA)

Høsten 2017 ble fire nye programfag til valg tilbudt elever ved programområde for kunst, design og arkitektur (KDA) i videregående skole.
Les mer...

Musikk og kunst & håndverk trenger din stemme!

Musikk og kunst & håndverk trenger din stemme!

Et av de viktigste styringsdokumentene i norsk grunnopplæring er under revidering
Les mer...

Ny struktur for design og handverksfaga

Ny struktur for design og handverksfaga

Så er strukturendringa for yrkesfag offentleggjort, og delinga av Vg1 design og handverk i to ulike programområde er eit faktum
Les mer...

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025
Les mer...

Estetiske læringsprosesser for lærerstudentene

Estetiske læringsprosesser for lærerstudentene

I ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen står det at kandidatene skal kunne skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige,
Les mer...

Neste side >>