facebook

KKS 10 ÅR - En hyllest til kunst og kulturfagene

I ti år har Kunst- og kultursenteret bidratt til å løfte fram og styrke kunstfagene i opplæringen. Hver måned i 2017 ville vi gi dere noen gylne øyeblikk og engasjerte stemmer fra fag- og praksisfeltet gjennom en digital artikkelserie. Artiklene formidler et variert, engasjert, faglig og kreativt blikk på kunstfagene i barnehage og skole.
Artiklene er også gitt ut i et hefte. Heftet En hyllest til kunst og kulturfagene kan lastes ned i pdf-format eller bestilles i papirformat ved å sende en epost til kunstkultur@nord.no

         
JANUAR:
Tanker om materiell oppmerksomhet 
  FEBRUAR:
Bruk av film i skolen til å formidle samisk kultur og identitet 
  MARS:
Har du krysspeiling? Navigering i et flerkulturelt landskap 
Ann-Hege Lorvik Waterhouse
  Ellen-Astri Lundby, regissør og produsent   Ole Hamre, kunstnerisk leder i Fargespill
         
         
APRIL:
Hva er gode kunstopplevelser? Å leke, skape og oppleve
  MAI:
Hvordan engasjere og motivere elever til faglig innsats med drama som læringsform?
   MAI:
Å ha det i hodet eller hendene? 
Marit Ulvund, Seanse - senter for kunstproduksjon   Aud Berggraf Sæbø, professor emerita, Universitetet i Stavanger   Dag Feldborg, Norsk håndverksinstitutt
         
         
JUNI:
Gratulerer! 10 år, 20 år, 30 år - 3x3 hurra!
  JUNI:
Kunst er noe en kan lage for å gjøre folk glade
  AUGUST:
Med 3d-printer i klasserommet – formlære og designkompetanse i en ny tid  
Ragnhild Skille, Norsk kulturskoleråd   Margunn Haugen, Ringebu barnehage   Brit Iren Hetland Haavik, Vågen videregående skole
         
         
SEPTEMBER:
En KROM-sekvens blir til
  OKTOBER:
Om kunstverkets kontekster
  NOVEMBER:
Gjennom samarbeid til fagforståelse
Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre, Rom for dans   Arne Marius Samuelsen, Høgskolen i Sørøst-Norge   Liv Oddrun Voll, Naturfagssenteret
         
         
DESEMBER:
Musikk som kreativ kunnskap og kompetanse?
 
   
Arild Johnsen, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen        

KKS 10 år artikkelserie