facebook

RESSURSBASE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Her finner du ideer til undervisningsopplegg og relevante fagartikler til støtte i opplæringen. Oppleggene stimulerer til varierte arbeidsmetoder som fremmer  motivasjon for læring. Alle undervisningsoppleggene er utprøvd i praksisfeltet og kvalitetssikret

Har du et undervisningsopplegg eller lignende du kunne tenke deg å dele med andre lærere? Tips oss gjerne ved å sende inn ditt opplegg her.

Kontakt oss

For mer informasjon om senterets arbeid med videregående opplæring, ta kontakt på 
kunstkultur@nord.no, tlf 75 51 75 00 eller
rådgiver Hilde Hermansen, tlf 75 51 75 21
seniorrådgiver Elisabeth Misvær, tlf 75 51 77 02