facebook

RESSURSBASE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Her finner du ideer til undervisningsopplegg og relevante fagartikler til støtte i opplæringen. Oppleggene stimulerer til varierte arbeidsmetoder som fremmer  motivasjon for læring. Alle undervisningsoppleggene er utprøvd i praksisfeltet og kvalitetssikret

Tips oss og del gjerne DITT prosjekt med oss.

For mer informasjon om senterets arbeid med videregående opplæring ta kontakt med senteret på kunstkultur@nord.no tlf 75 51 75 00 eller rådgiver

Marte Henriksen, marte.henriksen@nord.no tlf 75 51 77 67
Hilde Hermansen hilde.hermansen@nord.no tlf 75 51 75 21
Elisabeth Misvær elisabet.misvær@nord.no   tlf 75 51 77 02