facebook

RESSURSBASE 8.-10.TRINN

Her finner du ulike typer undervisningsmateriell, læringsressurser og gode eksempler for 8.-10. trinn. Materialet er utviklet av lærere i skolen i nært samarbeid med senteret. Ressursene gir eksempler på varierte arbeidsmåter som fremmer motivasjon for læring. Alle oppleggene er kvalitetssikret og utprøvd i praksisfeltet.

For mer informasjon om senterets arbeid med ungdomsskolen, ta kontakt med oss på kunstkultur@nord.no tlf 75 51 75 00 eller kontakt rådgiverne direkte.

Ørjan Olsen

Martine Eidissen Nymo, Tlf 75 51 74 45