facebook

RESSURSBASE 8.-10.TRINN

Her finner du ulike typer undervisningsmateriell, læringsressurser og gode eksempler for 8.-10. trinn.

Materialet er utviklet av lærere i skolen i nært samarbeid med senteret. Ressursene gir eksempler på varierte arbeidsmåter som fremmer motivasjon for læring. Alle oppleggene er kvalitetssikret og utprøvd i praksisfeltet.

Har du et undervisningsopplegg eller lignende du kunne tenke deg å dele med andre lærere? Tips oss gjerne ved å sende inn ditt opplegg her. 

Kontakt oss

For mer informasjon om senterets arbeid med ungdomstrinnet, kontakt 
kunstkultur@nord.no, tlf 75 51 75 00 eller
rådgiver Ørjan Olsen, tlf 75 51 78 16
rådgiver Martine Nymo, tlf 75 51 74 45